רשימות המעפילים והילדים שנולדו בדרך 

שמות משפחה באות  "ו"

בחרו באות הראשונה של שם המשפחה

א  -  ב  - ג  - ד  - ה  -  ו  -  ז  -  ח  -  ט  -  י

כ  -  ל  - מ  -  נ  - ס  - ע  - פ  - צ  -  ק  -  ר

 

 ש  -  ת

לצפיה בטבלת שמות המשפחה באות -  "ו"    -  הקישו  על גבי הטבלה עצמה

נכון לתאריך  --  10/2019

שם-משפחה באניה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

ואנק

ואסר

ואקס

ואקס

ואקס

ואקסבראון

וגמן

וגמן

וגניה

וובק

וובק

וובק

וודונוס

וודונוס

וולוק

וולורט

וולורט

וולין

וולך

וולך

וולנוביץ

וולנר

וולנרמן

וולף

וולף

וולף  

וולק

וולק

וולק

וולקוביץ

וולקוביץ

וולר

וולשר

וונג

וונג

וונג

וונג

וונרזק

וונשק 

וונשק 

ווקטיאן

וורזינסקה

וורמן

וורנסקה

וורצקי

וזן

ויגדורוביץ

ויגוב

ויגודה (יגודה ?)

ויגודני

וידבסקי

וידבסקי

וידבסקי

וידבסקי

וידברג

וידה / ויידה

וידר / וידה

ויזל

ויזנר  

ויידברג

ויידה

וייל (wejl)

וייל (wejl)

ויילר

ויימר 

ויינבאום

ויינבאום

ויינברג

ויינברג

ויינברג

ויינברג

ויינברג

ויינברגר

ויינברגר

ויינברגר

ויינברגר

ויינגרוב

ויינגרטן

ויינגרטן

ויינגרטן  

ויינטראוב

ויינטראוב

ויינטראוב

ויינטרם

וייניגר

וייניגר

וייניגר

ויינר / וינר

ויינר / וינר

ויינר / וינר

ויינר / וינר

ויינרב

ויינרוך / ויימרוך / ויינראוך

ויינשטוק

ויינשטיין

ויינשטיין

ויינשפט

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייס

וייסבלום

וייסבלום

וייסבלום

וייסבלום 

וייסברג

וייסברג

וייסברג

וייסברגר

וייסדורף

וייסהוף

וייסהוף

וייסהוף

וייסהוף 

וייסלדר / וייסלנדר

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסמן

וייסנבלום

וייסנבלום

וייץ

וייץ

וייץ

ויירזיך

ויכולדר

וילדר

וילהוט

וילטובסקי / וילידובסקי

וילנר

וילנר

וילנר

וילנר

וילנר

וילנר

וילנר

וילנר (פלוצקר)

וילר / וילנר ?

וימן

וינבאום

וינוגרד

וינטל

וינטר

ויניק

וינקלר       

וינרסקה

ויסוקה

ויצמן

ויצמן

ויצמן

וירזבונסקי

וירצברג

וישליצקי

וישליצקי

וישליצקי

וכטל

וכטר

וכטר

וכטר

וכלר

ולברט

ולדמן

ולדמן

ולדמן

ולוורט / ולורט / ויילוורד

ולוורט / ולורט / ולוון / ויילוורד

ולוורט / ולורט / ולור

ולוורט / ולורט / ולור / ויילוורד

וליס

וליס

וליס

וליס

ולץ

ולר

ון-קולם

ונגרובסקי

ונגרובסקי  

ונסובר

ונסובר

ונסובר

ונסובר

ונסובר

ונסובר

ונר

וסורסקי

וסקובוייניק

וסרטיל

וסרלאוף

וסרלאוף

וסרלאוף

וסרמן

וסרמן

וסרמן

וסרמן

וסרמן

וציארץ  

וציארץ  

וקסבאום

וקסברג

וקסמן

וקסמן

וקסר

וקסר

וקסר

וקסר

וקסר

ורובלבסקי

ורובלבסקי 

ורניק

ורניק

ורניק

ורניק

ורניק

ורניק

ורניק

ורניק (רוזנבלום)

ורנר

ורנר

ורס

ורסגר

ורצקי

ורש

ורש

שם-פרטי   באניה

שם-משפחה בארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורך

 

 

 

 

 

 

 

 

ליבני

 

 

שטראוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאוטנר

מילשטיין

פרנקל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הירש

 

 

 

 

אשכנזי

 

שטדלר

 

 

שאנן

זינגר

 

 

 

בר-יעקב

 

 

 

 

 

 

 

 

אילון

תירוש

 

 

 

רוב

 

 

 

 

כרמון

 

קיף

סמדר

 

 

 

 

 

 

 

קם

 

מלר

וולף

 

 

 

 

קופנסקי 

קניג

 

 

 

פריד

בוסקיס

 

 

נחמיאס

בן-יהודה

 

פיליפ

צפרוני

 

 

 

בן-יהודה

ברגמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גביש

 

כהן

 

 

שדמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קינן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליבני

נבו

 

 

 

פורת

 

שוורץ

 

 

 

 

 

 

 

אסטליין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טננבוים

 

רייך

 

 

 

 

 

 

גדול

 

 

בודניוק

 

 

 

עמיר

 

 

 

רייכרט

 

ליברמן 

 

 

 

גליק

תמיר

אילן

תמיר

 

 

דותן

 

רותם

 

 

שוורץ

 

מלמן

 

 

 

 

 

 

 

מנצקי

פלכנר

 

 

 

 

 

 

 

אשל

שריידר

 

לוינשטיין 

 

 

אנטמן

פרנק

 

דרורי

 

גולדברג

 

 

 

 

 

ורניק

 

 

 

 

סימון

שם-פרטי   בארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

מרים

 

 

 

 

 

 

 

 

בתיה

 

 

טובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בטי  

יהודית

זוזי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרים

 

 

 

 

גליה

 

סימה

 

 

צפורה

תמר

 

 

 

כרמית

 

 

 

 

 

 

 

 

אריה

צבי

 

 

 

שושנה

 

 

 

 

מרדכי

 

 

צבי

 

 

 

 

 

 

 

שרה

 

שרה

רחל

 

 

 

 

אוטיליה

שושנה

 

 

 

פירחה-בלומה

 

 

 

חנה 

טובה

 

 

לאה

 

 

 

יצחק

לאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנינה

 

טובה

 

 

אמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נחמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטלה

 

 

 

אביבה

 

זהבה

 

 

 

 

 

 

 

לאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זהבה

 

תמרה

 

 

 

 

 

 

אריה

 

 

מיכל

 

 

 

שרה

 

 

 

לאה

 

מרים

 

 

 

בלה

דוד

אביבה

רחל

 

 

מרים

 

אורה

 

 

חנה

 

מרים

יהושע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רות

 

 

אלקה

 

 

רבקה

רחל

 

זלמן

 

דבורה

 

 

 

 

 

גולדה

 

 

 

 

רחל

אלי

(ללא שם פרטי)

יהושע

מלכה

שמואל

(ללא שם פרטי)

נתן

שאול

פולה

מאיר

מיכלה

שלמה

הרש

ציל (chil)

גיזלה

יולה

נחום-ריצ'י

מריה

אפרים-פישל

בתיה

יוכבד

(ללא שם פרטי)

טובה

חיים

יעקב

חיה

יוסף

מוניה (מרדכי)

משה

גרשון

רחל

צבי

פרידה

בטי

לודי-יהודית

לוזי-זוזי

סופי

מיכה

מיכאלה

קלמן

יעקב

מרים

שלמה

הלן

(ללא שם פרטי)

מרים

אשר

גוטמן

אליעזר

ישראל

גליה

חיים

סימה

פסיה

ישראל

צפורה

תמר

ארקדי

אברהם-ארקדי

ישראל

אריקה

אסתר

מישל

אייזיק

שלום

אשר-זליג

רחל-לאה

אייזיק

גיטה

הרי

הרשל

יוסף

גיטי

יוסף

רוזי

שייקה

מרכוס

מריה

רחל

מרדכי

זאב

מניה

שנדור-צבי

פרוי

אנה

ג'ק-מוריס

מרסלה

יחזקאל

מונצי

שלום

שרה

מרדכי

שרה

רחל

משה

ציריל

הרי

אדית

אווה

אליזבת

אסתר

אפרים

ארנסט

בלומה

גניה

דב

זהבה

חנה

טובה

טרנס

יהודית-מרים

יולי-לאה

יוסף

יוסף

יעקב

יצחק

לאה

לאה

לאה

מאיר

מייק

מינה

מלכה

מנחם

מרדכי

מרים

פרלה-פולה-פרניה

צבי

קטו

רבקה

רוברט-זאב

אמה

הניה

זושה

אנגה

מניק

פרניה

רושקה

חוה

צבי

גוטה

מרק

נחמה

הרנסטינה

מרדכי

אסתר-1

אסתר-2

ברל

בתיה

דורית

חנה

טובה

יפה

יצחק

לוי-יצחק

לולה

ליבה

מינה

מנדל

מרדכי-מוניה

סטלה

עמנואל

הלה

שיחר

אגנס

אריה-לייב

גולדה

רחל

(ללא שם פרטי)

אליעזר

שרה

בנימין

"תינוק"

אנק

לאה

מרדכי

סוניה

סופיה

שמחה (simkle)

טובה

אייזיק

שרה

רחל

צבי

אדלה

זלוטה-זהבה

יעקב

אילונה

אסתר

רבקה

יולה-לולה

מנדל

עמנואל

אברהם

אריה

חיה

יצחק

מיכל

פרימל / פרומה

גניה

משה

שרה

יהודה

הלנה

(אמא של מלכה)

לאה

מלכה

מרים

אברהם

יוסף

בנימין

בלה

דוד

לובוב

רחל

יעקב

לייביש-אריה

מרטי

אברהם-יאנק

הלינה

אברהם

חיה

חנה

מנדל

מרים

סעבעק

סלומון

משה

יוסף

אשר

יוסף

יפה (צ'זוניה)

מנחם-מנדל

אנקה

חיה

יצחק

ליזה

שמריהו

חיה

לייב

אברהם

ז'

הלה

יפה

אלקה

זלמן

עטל

רבקה

רחל

אליעזר

זלמן (סלומון)  

אלכסנדר-אורי

דבורה

מאשה

מנחם

ראובן

רבקה

רחל

גיזה-גולדה

אמנון

שמעון

לזלו

שמואל

רחל

אריקה

רוזה

© 2017  -  צוות ההנצחת המורשת למעפילי אניית ההגנה אקסודוס 1947 

  • Facebook Social Icon