רשימות המעפילים והילדים שנולדו בדרך 

שמות משפחה באות  "ל"

בחרו באות הראשונה של שם המשפחה

א  -  ב  - ג  - ד  - ה  -  ו  -  ז  -  ח  -  ט  -  י

כ  -  ל  - מ  -  נ  - ס  - ע  - פ  - צ  -  ק  -  ר

 

 ש  -  ת

לצפיה בטבלת שמות המשפחה באות -  "ל"    -  הקישו  על גבי הטבלה עצמה

נכון לתאריך  --  10/2019

שם-פרטי   בארץ

שם-משפחה בארץ

שם-פרטי   באניה

שם-משפחה באניה

י 

 

 

 

 

 

 

דבורה

זאב

שושנה

 

 

 

 

 

 

 

 

חדוה

 

דוד

 

 

 

 

 

יהודית

רז'ין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוחנן

 

 

 יעקב

 

 

 

פנינה

רבקה

 

 

 

 

 

 

פרומה

 

 

 

חנה

שושנה

 

 

 

 

 

 

חיה

 

 

 

אנה

אסתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רינה

 

 

אריה

מרים

צביה

 

מרים

 

 

 

תקוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אריה

 

 

 

 

אהרון

 

מאיר

 

 

 

 

דב

 

 

 

 

 

 

אסתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אביגדור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אניה

 

מאיר

אדית

 

משה

 

אליעזר

 

 

 

 

 

 

 

רחל

 

 

 

 

 

 

אבי

בתיה

 

 

 

חיה

יוכבד

 

מרים

 

 

 

 

 

 

 

 

חיים

 

 

מחלה

צפורה

קלמן

 

 

מרים

 

 

 

 

 

 

 

דנה

 

 

 

בתיה

משה

שרה

 

חוה

 

 

 

רחל

 

 

 

 

 

 

 

מרים

י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פאר

גליצנשטיין

 

אריאל

 

 

 

 

טל

צוריה

ארבלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוי

 

 

אבירם

 

 

 

לוי

לוי

 

 

 

פרצ'יק

 

 

סטולר

 

 

 

ורדי

פלם

 

 

 

 

 

 

זרנצ'ני

 

 

 

ורדי

ורדי

ירון

ירון

 

 

 

 

 

 

 

הורנשטיין

 

 

לוריא

רהב

לוריא

 

האוזמן

 

 

 

אילון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשם

 

לבו

 

 

 

 

ליאור

 

 

 

 

 

 

קוסובסקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליאור

 

ליאור

קיסלוק

 

ליליאן

 

ליפמן

 

 

 

 

 

 

 

כהן

 

 

 

 

 

 

ליבני

נוימן

 

 

 

דגן

משפטי

 

רייכנטל

 

 

 

 

 

 

 

 

לן

 

 

טיסר

ציון

טל

 

 

רייבר

 

 

 

 

 

 

 

מילמן

 

 

 

למדן

למדן

שרמן

 

אילון

 

 

 

פלטשר

 

 

 

 

 

 

 

פיינשרייבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיץ

 

 

דרוול

אברהם

סליה

קלמן

דב

יצחק

שלמה

דן

דורה

וולף

רוזה

דוד

יוסף

דוד

שרה

חנה

פרץ

קלרה

ביאנקה

פרידה

חנה

דוד

דב

חיים

(ללא שם פרטי)

דב

רחל

לאה

רז'ין

נפתלי

גניה

דוד

רעיה

זלמן

בנימין

דוד

דניאל

הירש

הנס

טובה

יונה

יעקב

יצחק

מניה-מלכה

מרים

פרל

רגינה

שפרה

חיה

חיים

מאשה

סלומאה-לושה

עמנואל

פרומה

פרנק

ריכרד-חיים

עזרא

אנה

שושנה-צפורה

הרש-צבי

פאולה

אליעזר

חיה

ניסן

אהרון

חיה

חיים

מרדכי

יצחק

אנה

אסתר

אנזלם

רוטה

שלמה

שמואל

שרה

דבורה

אבוט

אידה

נפתלי

פרידל

אידה 

פרידה

לייב

מרים

פרידה

גיזלה

מושקה

פרינץ

אברהם

רוזה

שפרינצה

יודר

ביילה

בנימין

ברטה-טובה

חנה

טוניה

יוסף

יעקב

יצחק

פייגה-צפורה

קאקוב / יעקב ?

רוזה

חנה

צבי

בלה

מרי 

דב

לונקה

אריה

ג

ליובה-לייב

שמואל

הינדה

ארנו

שמעון

אהרון

זאב

מאיר

פסח

פרומה

פרידה

צבי

דב-בער

הרולד

גבריאל

יעקב

עמנואל

שמעון

בלומה

אסתר

בתיה

טובה

יוכבד

מנס

שמואל

אברהם

הלן

משה

שלום

חיים

אביגדור

אהרון

ארה (ara)

ינטה

מיכה

זאב

יעקב

שושנה

יוסף

יצחק

מילה

אניה

ינטה

מאיר-מיכה

אדית

אנטר (אסתר ?)

רוברט

אליעזר

אליעזר

ליפורה

זלמן

שאול

חיים

יוליה

מניק

ליקטון

רחל

צילה

קצישה

מינה

מרים

משה

צ'רנה

ארתור

בתיה

דב

דבורה

ז'אק

חיה

יוכבד

יעקב

מאשה

ארל

שמואל

יצחק

ליזי

אהרן

שמעון

ג'וספין

דורה

חיים

יצחק

ליזה

מחלה-מדלן

צפורה

קלמן

שמעון

שרה

מרים

ברכה

דב

יואכים

מלכה

מנחם

רחל

מרים

דנה

הניה

מיכאל

מרים

בתיה

משה

סוניה

משה

חוה

חנה

יעקב

פרידה

רחל

ברנרד

יוחנן-ג'רלד

נעמי

ביילה

צבי

אברהם-חיים

הדסה

מרים

סוניה

פנחס

מאיר

סול

דב

דוד

שורה

שמואל

איטה (juta)

הלה

חיים

יעקב

מרכוס

פרי  

שמחה

אברהם

יצחק

נפתלי

נתן

חיה

ישראל

מאיר

צפורה

לאוב

לאוב

לאוביץ

לאובר

לאובר

לאובר

לאוטמן

לאופר

לאופר

לאופר 

לבונסקי  

לבונסקי  

לבנטל

לגיץ

לדני

לדני

לדני

לדרמן

לדרמן

לדרר

לובוביץ / לייבוביץ

לוביבסקי

לובן

לוברמן

לובשבסקי  

לובשבסקי  

לוגר

לוונקרון

לוזק

לוחימסון

לוחימסון

לוחימסון

לוטרשטיין

לוי

לוי

לוי - LOEWY

לוי

לוי - LOEWY

לוי

לוי

לוי

לוי

לוי

לוי

לוי

לוי - LOEWY

לוי

לוין

לוין

לוין

לוין

לוין

לוין

לוין

לוין

לוינגר

לוינגר  

לוינגר  

לוינסון

לוינסון

לויתן

לויתן

לויתן

לומפ

לומפ

לומפ

לומפ

לונגין

לונגר

לוסטגרטן

לוסטיג

לוסטיג

לופטמן

לופטמן

לופטמן / לופטין

לופר

לוץ

לוצקי

לוצקי

לוצקי

לוקה

לוקה

לוריא  

לוריא  

לוריא  

ליב

ליב

ליבבן /  (ליבמן ?)

ליבמן

ליבמן

ליבמן

ליבריץ

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברמן

ליברפרוינד  

ליברפרוינד  

ליבשיץ (ליפשיץ)

ליבשיץ (ליפשיץ)

לידרמן

לידרמן

ליטברג

ליטוואק

ליטינסקי / ליטנסקי

ליטינסקי / ליטנסקי

ליטמן

ליטמן / ליבמן / לייבמן

ליי (lej)

לייבוביץ

לייבוביץ

לייבוביץ

לייבוביץ

לייבוביץ

לייבוביץ

לייבוביץ

לייבנד

ליידנר

לייזרוביץ

לייזרוביץ

לייזרוביץ

לייזרוביץ

לייכטר / ליכטר

ליכט

ליכט

ליכט

ליכט

ליכט

ליכטבראון

ליכטמן

ליכטמן

ליכטמן

ליכטמן

ליכטנברג

ליכטנפכט

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

ליכטר

ליכטר

ליכטר

ליכטר / לייכטר

ליכטר / לייכטר

ליכטר / לייכטר

ליכטשטיין

ליכטשטיין

ליכטשטיין

ליליאן

ליליאן

ליליאן

לימון

לימנוביץ

לינגה / ינגה

לינדנבאום

לינדנבאום

לינצר

לינצר

ליסברג

ליסטנשטיין

ליסר

ליפהאוז

ליפהאוז

ליפמנוביץ

ליפמנובסקי

ליפסטר

ליפסטר

ליפשיץ

ליפשיץ

ליפשיץ

ליפשיץ

ליפשיץ

ליפשיץ

ליפשיץ

ליפשיץ

ליפשיץ

ליקוסטין

לישנסקי

לם

לם

למפ 

למרוביץ

לן

לנגביץ

לנגביץ

לנגביץ

לנגביץ

לנגנואר

לנגנטל

לנגנטל

לנגנטל

לנגנטל

לנגר

לנדאו

לנדאו

לנדאו

לנדאו

לנדאו

לנדאו

לנדברג

לנדה

לנדה

לנדמן

לנדמן

לנדמן / למדן

לנדמן / למדן

לנדמן / למדן

לנדסברגר

לנדסמן

לנדסמן

לנדסמן

לנדסמן

לנדסמן

לנדר

לנדר

לנדר

לנדשטיין

לנדשטיין

לנצנר

לנצנר

לנצנר

לנצרר

לנצרר

לנקסטר

לסטר

לסק

לסק

לסק

לסקר

לפטקוביה

לפטקוביה

לפלר

לקס

לקס

לקס

לקס

לרך / לרק

לרך / לרק

לרמנהאף / לנמנהאף

לרמנהאף / לנמנהאף

לרר

לרר

לרר

לרר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

© 2017  -  צוות ההנצחת המורשת למעפילי אניית ההגנה אקסודוס 1947 

  • Facebook Social Icon