רשימות המעפילים והילדים שנולדו בדרך 

שמות משפחה באות  "מ"

בחרו באות הראשונה של שם המשפחה

א  -  ב  - ג  - ד  - ה  -  ו  -  ז  -  ח  -  ט  -  י

כ  -  ל  - מ  -  נ  - ס  - ע  - פ  - צ  -  ק  -  ר

 

 ש  -  ת

לצפיה בטבלת שמות המשפחה באות -  "מ"    -  הקישו  על גבי הטבלה עצמה

נכון לתאריך  --  10/2019

הטבלה מכילה נתונים רבים מאוד. אופן החיפוש בטבלה נעשה באמצעות הקשה על המקשים  Ctrl + F ובתיבת הדיאלוג שנפתחת לרשום שם משפחה בלבד או שם פרטי בלבד הניווט בטבלה באמצעות החיצים של תיבת הדיאלוג

שם-פרטי   בארץ

שם-משפחה בארץ

שם-פרטי   באניה

שם-משפחה באניה

י 

 

 

 

 

 

 

יצחק

 

 

משה

זאב

 

פנינה

דניאל

 

 

 

 

מרים

ברטה-בלהה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חביבה

 

 

 

 

ורד

 

 

חנה

 

 

 

חיה

שפרה

 

 

 

אגי-שרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוסף

 

אריה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קלרה

 

 

אסתר

 

 

 

 

 

 

 

שרה

 

 

 

בתיה

דבורה

 

 

בתיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרים

 

 

אברהם

 

 

 

 

 

 

צפורה

 

 

 

 

 

 

 

חנה

 

 

 

זהבה

 

 

 

 

טובה

דינה

 

 

 

צפורה

 

חנה

שרה

 

 

 

 

 

 

יובל

ברכה

 

 

אסתר

 

יוכבד

 

 

 

 

 

 

 

רחל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שושנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרים

איטה

 

 

 

פייגה

י 

 

 

 

 

 

 

מגן

 

 

 

 

 

 

 

 

חורש

 

 

מורחיים

מאיר

 

 

 

 

 

אברמוביץ

 

 

 

אורגל

 

 

 

 

שיאון

 

 

מירון

 

 

 

פרלברג

חוקס

 

 

 

הולנדר 

 

פלג

 

 

 

נוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מידן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שמיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פכטשש

גת

 

בר-נוי

 

 

 

 

 

 

 

פרייברג

 

 

 

גורפינקל

ארנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרדלסקי

 

 

מנור

 

 

 

 

 

 

כהן

 

 

 

 

 

 

 

כפרי

 

 

 

מנגוט

 

 

 

 

בן-מנחם

שוויצר

 

 

 

הבלין

 

אברוצקי

עינצור

 

 

 

 

 

 

 

כהן

 

 

נוימרק

 

שמרלובסקי

 

 

 

 

 

 

 

מוסינגר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גולדשטיין

 

 

 

 

 

 

פופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אהרוני

דורמן

 

 

 

קליין

ברוך

ישראל

זאב

יעקב

דבורה

יהושע

איינור

יצחק

פנינה

טובה

מישה

וולף

מיכאל

פלה

דונלד

(משפחה)

חוה

עליזה

מרגלית

פני

ברטה

יעקב

מרים

טיבור

לובה

אורי

יהודית

יצחק (ג'ורי)

לאה

צבי (רוברט)

פאולין

טוביה

שמואל

גניה

יצחק

רוזליה

אברהם

חיה

חנה

יוסף

משה

פנחס

חיה

שפרה

אברהם

שמואל

שמריהו

אגי-שרה

משה

גיטל-יוליה

ישעיהו-ישי

לואי-ללי

לצי-לסלי

קלרה

בנימין / בנו

דוד

ז'אן-יצחק

רוזה

רחל

אריה

יוסף

אסתר

דבורה

יוסף

יעקב

לאון

דוד

דבורה

מלכה

פולה

ברק

זאב

יעקב

ישראל

פולה

צבי

פולה-פאולה

וולף

אדם

מינה

בצלאל

דייב-דוד

ויליאם-ביל

ישעיהו

קויה

אהרון

גיטה

דוד

יואל

יצחק

פוליו (פאול ?)

פנינה

צבי

צילה

שמואל

ברנרד-דב

הרי

חוה

יעקב

חנה

לורה

אהרון-דוד

אסתר

לאה

לולה

נחמה

פיקוס-פנחס

רחה

דבורה

יצחק

שרה

רבקה

מרים

אידה

בתיה

דבורה

חיה

ולוור (velvar)

בסר

יהודית

יהושע

משה

סופיה-זיסל

אהרון

איטה

חזן (hajan)

יוכן (jochen)

מקס

משה

חיים

לייבה

משה

מרים

פוניה

ברטה 

אברהם

מינה

משה

פסח

לואיס

יוסף

צבי

צפורה

רבקה

שמואל

יוסף

יוסף

יצחק

חיה

שמעון

אסתר-חנה

ברוך

יצחק

קלמן

גניה

זאב

יצחק

שלמה

ב

גיזלה

דנוטה

יונה

ישראל

עדה

צפורה

דבורה

חנה

סוניה

פולה

קרול

שמואל

יפה

(ללא שם פרטי)

אסטנה

אבל

ברכה

יעקב

אפרים

פירה-אסתר

רות

יאדיה

רבקה

אברהם

אלכסנדר

יוכבד

רות

אברהם

אדם

הלה

אהרון

זלטה

מרדכי

משה

משה

מרדכי

אולג

אלי

אנה

ימו (יונה)

לייב

אקסמיסלבה

נתן

ראובן

רוזה

שאול

וילה

פלורה

שמואל

יעקב

הניק

נעמי-רחל

אריה

יעקב

מריאן

אברהם

איטה

אליעזר

ברברה

משה

שפרינצה

בוז'י

הרמינה-הנצ'י

איטה (juta)

ברוך

יצחק

עקיבא

פייגה

פנחס

לאה

אריה

מנדל

ברנרד

ברוך

קיילה

יצחק

אלה

מאורר

מאטס

מאיר

מאירוביק (מאירוביץ ?)

מאירסדורף

מאירסדורף

מארס

מגנושבר

מגר

מודריק

מודריק

מוכר

מוכר

מוכר

מולובסקי

מולינק

מולנר

מולשטיין

מונדרר

מונדשיין

מונהייט

מונטג

מונטג

מוניקביץ / מינקביץ

מונצקובסקי

מונק

מונק

מונק

מונק

מונק

מונשיין

מוסטיק

מוסקל

מוצ'ניק

מוצ'ניק

מוצ'ניק

מורגנשטרן

מורגנשטרן

מורגנשטרן

מורגנשטרן

מורגנשטרן

מורגנשטרן

מורדכוביץ  

מורדכוביץ  

מורדקוביץ

מורדקוביץ

מושל

מושקוביץ / מוסקוביץ

מושקוביץ / מוסקוביץ

מזאי

מזאי

מזאי

מזאי

מזאי

מטרסו / מטורסון

מטרסו / מטורסון

מטרסו / מטורסון

מטרסו / מטורסון

מטרסו / מטורסון

מיגלה

מיגלה

מידלש

מידלש

מידלש

מידלש

מיטמן

מיטנר

מייזלש

מייזלש

מייזלש

מייסברג

מיכאלוביץ

מיכובר

מיכובר

מיכובר

מיכלובסקי

מיכלובסקי / מיכאלובסקה

מיכלובר

מילך  

מילך  

מילמן

מילמן

מילמן

מילמן

מילמן

מילר

מילר

מילר

מילר

מילר

מילר

מילר

מילר

מילר

מילר

מילר (מילס)

מינץ

מינץ

מינץ 

מינצברג  

מינצברג  

מינצר

מינצר

מינצר

מינצר

מינצר

מינצר

מינצר

מינקובסקי

מינקובסקי

מינקובסקי

מיסטריאל

מיץ

מיצנמעכר

מיצנמעכר

מיצנמעכר

מיצנמעכר

מירזה

מירסקי

מירסקי

מירסקי

מישקובסקי / מושקובסקי

מישקובסקי / מושקובסקי

מלאך / מלש (mallasch)

מלאך / מלש (mallasch)

מלאך / מלש (mallasch)

מלאך / מלש (mallasch)

מלאך / מלש (mallasch)

מלדובן / מולדובן

מלובן

מלובן

מלובן

מלובן  

מלטה

מליטובסקה

מלינק

מלינק

מלינק

מלינק

מליק

מלמד

מלמד

מלמד

מלמד

מלמד

מלניק

מלצר

מלקיס

מלר / מהלר

ממברג  

מן

מן

מן

מן

מנגוט

מנגוט

מנגוט

מנגוט

מנדה

מנדל

מנדל

מנדל

מנדל

מנדל

מנדל

מנדלבג

מנדלברגר

מנדלסון

מנדלסון

מנדלסון

מנדלסון

מנדר

מנוס

מנוס

מנטל  

מנטפר

מנטפר

מנקה / מנקר

מנקה / מנקר

מנקה / מנקר

מס

מסטבאום

מסינגר

מסינגר

מסינגר

מסינגר

מסינגר / מוסינגר

מסינגר / מוסינגר

מסינגר / מוסינגר

מפרוביץ

מצוצקי

מצוצקי

מצוצקי

מקובסקי

מקל

מקלר

מקלר

מקלר

מרבך 

מרבך 

מרג'

מרגוליס

מרגוליס

מרגוליס

מרגוליס

מרדר

מרדר

מרדר

מרזל

מרטון

מריאנו

מרימוביץ

מרימוביץ

מרכוזה / מרקוזה

מרכוס

מרכוס

מרכוס

מרכוס

מרכוס

מרכוס

מרמור

מרמלשטיין

מרנשטיין

מרנשטיין

מרנשטיין

מרנשטיין

מרנשטיין

מרנשטיין

מרצל

מרקוביץ

מרקוביץ

מרקס

מרשל / מורשל

מרשל / מורשל

מרשלק

משפטי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

© 2017  -  צוות ההנצחת המורשת למעפילי אניית ההגנה אקסודוס 1947 

  • Facebook Social Icon