מעפילי אקסודוס> הווי, חינוך, תרבות ואמנות

חינוך, תרבות, אמנות והווי

 בפני ההנהגה היהודית באירופה שלאחר מלחמת העולם השניה והשואה עמדו משימות חשובות ביותר הכרוכות בטיפול וחינוך בילדים ששרדו את השואה, ואלה שנולדו במחנות העקורים. תופעה מאוד ייחודית שהתרחשה עם השחרור מהרדיפות וממחנות ההשמדה בקרב יהודי אירופה הייתה תופעת הבייבי-בום, כלומר ילודה בשעורים גבוהים ביותר בעשרות אחוזים מעבר לממוצע שהיה מוכר עד אז באירופה כולה. לשם כך התארגנו הקהילות להכנסת הילודים והאמאות "לבתי ילדים" בהם העניקו להם שירותי הזנה ורפואה לפחות בחודשים הראשונים להולדת הילדים.  משימה נוספת שעמדה בראש דאגתה של המנהיגות היהודים במחנות העקורים היתה כרוכה באיתור וטיפול בילדים ובנוער המתבגר. שנותרו לאחר המלחמה במנזרים ו/או ששוטטו ברחובות ללא הורים ומשפחות, באלפים. את הטיפול בילדים ובנוער לקחו על עצמן תנועות הנוער הציוניות כגון:- החלוץ, דרור, השומר הצעיר, בח"ד (ברית חלוצים דתיים), המזרחי, פח"ח (פרטיזנים חיילים חלוצים) הג'ונט והסוכנות היהודית.

משימתם העיקרית של גופים אלה בנוסף לאיסוף הילדים והנוער שהיו מפוזרים ברחבי אירופה גם להעניק להם חינוך ציוני חלוצי, לימוד השפה העברית והכשרה מקצועית וחקלאית, על מנת להכינם לעליה ארצה. לביצוע המשימות ארגנו במחנות בתי ספר שהכילו כיתות בקשת רחבה של שכבות גיל. לכל שכבת גיל את המסגרת המתאימה לה. המסגרות לשכבות הגיל הצעיר עד 14-15 שנה נקראו  "קיבוצי ילדים" ולמבוגרים יותר השכבות נקראו "קבוצי בוגרים". בקיבוצים רכזו את הילדים מגיל בתי הילדים ועד התיכון והישיבות. הקיבוצים העניקו לצעירים תחליף למסגרות המשפחתיות והביתיות שהתנדפו במהלך המלחמה. כגון בטחון תזונתית ובטחון פיזי, ביגוד, חינוך והשכלה.

בקיבוצים היו גם ילדים, שהוריהם שלחו אותם אליהם, למרות שהצליחו לאחד את התא המשפחתי שלהם, לאחר המלחמה במחנות העקורים. לא אחת, ההורים העדיפו לשלוח את הילדים לקיבוצים כי בהם סופקו כל צרכיהם החינוכיים ובטחונם הפיזי והבריאותי ברמה גבוהה יותר ממה שהם היו מסוגלים לתת בעצמם לילדים.

ידועים מקרים שהורים לא ידעו כלל מה קורה עם ילדיהם בקיבוצים. ישנן הרבה עדויות על כך שבזמן שהילדים יצאו במסגרת הקיבוצים להעפלה ארצה ההורים כלל לא ידעו על כך. הסיפור הבא ממחנה ברגן בלזן ממחיש עד כמה היה הנתק בין הילדים בקיבוצים והמשפחות. ביום שאניות הגרוש הבריטיות החזירו להמבורג את מעפילי האקסודוס, ההורים ממחנה ברגן בלזן שיצאו להמבורג להפגין כנגד הגרוש לגרמניה אפילו לא ידעו שילדיהם נמצאים באותה השעה על האניות הבריטיות שבנמל ומורידים אותם בכח מהאניות.

 צוותי מסגרות החינוך בקיבוצים, המורים, המדריכים והמחנכים, היוו לילדים והנוער חלופה מלאה למסגרות המשפחתיות שאבדו להם במהלך המלחמה. הילדים לא העזו להתרחק ממחנכיהם וצייתו להם ללא עוררין. ככל שגבר הבטחון העצמי של הילדים והנוער בתוך המסגרות כך  גברה האמונה של הילדים שהמסגרות האלה אכן מגינות עליהם ובנוסף באמצעותן הם יגיעו בסופו של דבר לארץ ישראל. אחת הילדות בת 14 בלבד שהעפילה על האקסודוס ללא משפחתה במסגרת "קיבוץ הילדים" וגורשה באניית הגרוש כתבה ביומן זיכרונותיה: למרות הצפיפות הרבה, החום , המחנק, הלבוש המינימאלי ותת התנאים למגורי אדם, שהיו על אניות הגרוש. הרי  שבתוך "קיבוץ הילדים" שבו היא היתה נשמרו המוסר והכבוד ההדדי בן הבנים והבנות. היא מתארת גם שבשעות שהיה לה קר ולא היה לה בגדים חמים ללבוש על האניה אחד הבנים מצא מעיל חם ועטף אותה בשנתה.

המסגרות החינוכיות והתרבותיות פעלו גם על אניות הגרוש בימים שעגנו בפורט דה בוק וגברלטר ולאורך כל הדרך עד המבורג. אבנר גלעד (סקנדי) מאנשי הפלי"ם שהתגנב לאניית הגרוש רנימיד-פארק בפורט דה בוק. כותב ביומנו שהוא הפציר במפקדה שישלחו לו כמות גדולה של כלי כתיבה ומחברות. לצורך פתיחת בתי ספר על אניות הגרוש, ללימודי עברית לילדים וגם לימודי קודש למבוגרים. בבתי הספר שעל אניות הגרוש השתתפו מאות תלמידים. בנוסף ארגנו ערבי שירה, הרצאות ואפילו הופעות של תיאטרון בובות שאותן יצרו על האניות . תאטרון הבובות נדד בין אניות הגרוש שעגנו בפורט דה בוק. דווחים דומים התקבלו ממאיר שוורץ שהתגנב לאושן-ויגור. מאיר שוורץ נוקב במספרים של 230 ילדים ו-300 מבוגרים. מיכה פרי (גד) מדווח שבנוסף לבתי הספר החלו בהוצאה העיתון "בדרך" על האמפייר ריוול. השליחים סקנדי, גד ושוורץ מעידים על כך שהפעילויות החינוכיות והתרבותיות שפרו מאוד את מורל המעפילים, וגיבושם וכך נתאפשר להם עוד "אורך נשימה" בתוך הסבל שחוו על אניות הגרוש.

במסגרת מחנות העקורים קמו מוסדות תרבות קהילתיים כגון ספריות, חדרי אוכל ציבוריים, תיאטראות ואף בתי דין רבניים שעיקר עיסוקיהם היו היתרי נשואין וטיפול בנשים העגונות שנותרו לאחר המלחמה. תנועות הנוער אף הוציאו לאור עיתונים. ידוע העיתון "בדרך" שתחילת הפצתו התחילה על אנית הגרוש אמפייר-ריוול ונמשכה במחנה אמסטו וסנגוורדן.

רבים מבין מעפילי האקסודוס תעדו את המאורעות שעברו בדרך במחברות שסופקו להם על אניות הגרוש ובמחנות. רשמו יומנים ברמת פירוט של ימים ושעות.  על בסיס היומנים האלה אף פורסמו במהלך השנים ספרים אודות העפלה על האקסודוס והעליה ארצה שלאחריה.

על האקסודוס היו אמנים שעסקו בציור, נגינה, זימרה, כתיבת פרוזה ושירה. בין השירים הידועים שחוברו והולחנו על האקסודוס היה "הימנון האקסודוס", "העם ושליחו" של אלתרמן ואחרים. האמנים הפלסטיים הם אלה שציירו את שלטי האקסודוס ביום שהפכה מהפרזידנט-וורפילד לאניה ההגנה אקסודוס 1947. הם גם אלה שהבפגנה הגדולה בפורט דה בוק שציירו את דגל הצי הבריטי עם צלב הקרס. וכמובן במחנות עצמן את כל השילוט שהשתמשו בו לצורך ההפגנות כנגד הבריטים. ילדה מבנות קיבוץ הילדים שהעפילה על האקסודוס שהיתה מחוננת במוזיקה ושירה מספרת כיצד בשירתה הצליחה להרגיע תינוק שבכה ללא הפסקה.

בדף הנוכחי נאסוף ונציג את הפריטים המתיחסים לחינוך תרבות ואמנות שנקשרו למעפילי האקסודוס. כגון: (יש להקיש על הקישורים הבאים)

ספרים ואלבומי משפחה, שחוברו אודות מסע מעפילי האקסודוס

קטעי זימרה, ומשחק

אמנות פלסטית , ציור ופיסול

שירה, ופואטיקה  שכתבו המעפילים ואחרים אודות מסעם של מעפילי האקסודוס

קטעי עיתונות

 

מסמכים המצויים בספריה הלאומית בירושלים הנוגעים לאקסודוס

צילומים מהווי  קיבוצי הילדים וכיתות הלימוד

רשימות קבוצת הנוער הציוני בקבוצים "בר כוכבא וניצנים"    ------->

קטעי יומנים אישיים

 

קטעי וידאו מסיפורי המעפילים

 

.

 

 

 

קטעי זימרה, ומשחק

אודות מאורעות האקסודוס מפי מעפילת האקסודוס, הזמרת דבורה (דז'וניה) אקהייזר ואחרים

 

אמנות פלסטית ציור ופיסול

האקסודוס בין המשחתות ומעפילים פצועים מובלים למחנה המאסר - הצייר שלום פינצ'וק
תמונת השער של גיליון העיתון - דבר השבוע - שיצא לאור ביולי 47 - בתמונה נראה יצחק נורמן - התמונה הופ
LOEWY ציור של הנס
הנס לוי מי שהיה המתורגמן של צוות הפיקוד הישראלי לאורך כל ההפלגה מסט לחיפה היה צמוד לגשר הפיקוד. כשהגיע למחנה פפנדורף צייר מזכרונו את מפת ההפלגות של מעפילי האקסודוס מנמל סט ועד המבורג
ציוריה של אסתר מתוך הספר מסעה של תיקה-9.
ציוריה של אסתר מתוך הספר מסעה של תיקה-6.
ציוריה של אסתר מתוך הספר מסעה של תיקה-8.
ציוריה של אסתר מתוך הספר מסעה של תיקה-5.
ציוריה של אסתר מתוך הספר מסעה של תיקה-7.
ציוריה של אסתר מתוך הספר מסעה של תיקה-1.
הצג עוד
 
הימנון האקסודוס ביידיש כפי שפורסם במחנה פפנדורף
המנון יציאת אירופה - חיים גרינשטיין
הם היו שלושה לזכר הנופלים בקרב על האקסודוס - חיים גרינשטיין
- העם ושליחו של נתן אלתרמן - אודות הילד שנולד על אניית הגרוש אושן-ויגור וכעבור שעתיים הלך לעולמו
מהו חג לאומי -- נתן אלתרמן
ספינה חוזרת - יעקב פיכמן
שני שירים שיר א - ברטה ליברמן
שני שירים שיר ב - ברטה ליברמן
שהחיינו - ש-שלום (2)
הצג עוד

Page Title

 

מהעיתונות,

איזכור סיפורים אישיים אודות מעפילי האקסודוס בעיתונות:

אריה איתמר - כתבה בעתון מעריב בעקבות ביקור של תום דייל בארץ מרס 2019 לקריאת הכתבה   הקישו כאן

 

מאיר בר ששת

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HBKR%2F1962%2F10%2F07&id=Ar00400&sk=0E95BEC3

 

אנזלם ירון

 

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1960%2F05%2F13&id=Ar00201&sk=8433B9A4

ה. ניירן

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1947%2F10%2F13&id=Ar00110&sk=EACE2BA3

שמואל לקס

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1957%2F01%2F01&id=Ar00601&sk=F16D3A14

 ציריל סובול

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=AHR%2F1951%2F05%2F13&id=Ar00302&sk=AEC5517B

אוסקר סאקס וג'ורג' אדלר

https://goo.gl/de6zmQ

מסמכים המצויים בספריה הלאומית בירושלים הנוגעים לאקסודוס

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031b93e/File/0b071706804bcfa4

 

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031b93e/File/0b071706804b2a64

 

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031b93e/File/0b071706804bcfa3

מאגר קטעי העיתונים הגדול ביותר על האקסודוס מצוי במכון ז'בוטינסקי שבבית ז'בוטינסקי בתל אביב.


http://www.infocenters.co.il/…/Files/…/%D7%9B6%20-5_29_1.PDF

http://www.infocenters.co.il/…/Files/…/%D7%9B6%20-5_29_2.PDF

http://www.infocenters.co.il/…/Files/…/%D7%9B6%20-5_29_3.PDF

http://www.infocenters.co.il/…/Files/…/%D7%9B6%20-5_29_4.PDF

 

קטעי עיתון "דבר"

http://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2016/07/210716_old_davar-05.jpg

קטעי עיתונות שונים אודות האקסודוס ומעפיליה

https://goo.gl/mD9bzx

שידור מהאקסודוס 18/71947 עיתון הצופה

https://goo.gl/3M3RV2

חומרים מהארץ ומהעולם המתיחסים לאניה אקסודוס ומעפיליה

מצבם של מעפילי האקסודוס במחנות העקורים Pöppendorf ו - Am Stau מתואר בעיתון 

The Canadian Jewish Chronicle מה - 12.9.1947

 לקריאת העיתון במקור הקש כאן   ----->

        קטעים מתוך העיתונות הצרפתית מהחודשים יולי אוגוסט 1947  לקריאה ---- >

journal15.jpg

עיתון מאמדן, גרמניה אודות

האירוע לציון 70 שנה  שהתקיים

באודיטוריום חיפה      ------->> לקריאה   

 לקריאת קטעי עיתונות נוספים   ----->

רישומים ב"ספר הזהב" ונטיעות ביערות של קק"ל לזכר "יציאת אירופה תש"ז -  EXODUS 1947

 1. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HBKR%2F1947%2F09%2F07&id=Ar00417&sk=B91FBAAE
   

 2. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1947%2F09%2F18&id=Ar00416&sk=702634C3
   

 3. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=AHR%2F1947%2F10%2F24&id=Ar01021&sk=4401F500
   

 4. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1947%2F10%2F02&id=Ar00419&sk=2E85808E
   

 5. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HMF%2F1947%2F08%2F26&id=Ar00431&sk=2474C5BF
   

 6. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1947%2F09%2F12&id=Ar00612&sk=76C007DB
   

 7. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1947%2F09%2F18&id=Ar00411&sk=2D4D5BF0
   

 8. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1947%2F09%2F08&id=Ar00412&sk=22FE5BBE
   

 9. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1947%2F10%2F05&id=Ar00813&sk=B0E0184E
   

 10. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1947%2F07%2F22&id=Ar00313&sk=CE8F9BE9
   

 11. http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HBKR%2F1947%2F09%2F18&id=Ar00414&sk=CA083123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

97961542_2516970821903740_85427792011644
98172957_2516971191903703_81380674865840
97118014_2516971165237039_68505128232655
97139933_2516971218570367_75171777715046
97447522_2516971178570371_77907760745472
97111451_2516971225237033_73186392832946
מברק של עיתונאי בריטי המתאר לדיילי-טלגרף
מברק של עיתונאי בריטי המתאר לדיילי-טלגרף את הגעת האקסודוס לנמל חיפה בתאריך 18/7/1947 בשעה 16:20
מעפילי אקסודוס הכשילו את מזימת בוין
קטע מעיתון דבר מתאריך 18-7-1947
הצג עוד

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

 

ילדי האקסודוס

מהווי  קיבוצי הילדים וכיתות הלימוד

סרט של ערוץ הטלוויזיה - 3SAT

   Kinder der Exodus

אמא לילי משמאל והפעוטון של פפנדורף 1947
קבוץ הילדים
צילום של סמדר הוכברג-4
כיתה בקבוץ הילדים
דוד חטקביץ מלמד עברית במחנה אמסטו
כיתת לימוד במחנה סנגוורדן
תלמידות ומורתן
הכיתה של אריה איתמר
לימודי קודש בצוותא
הצג עוד
Heading 6

© 2017  -  צוות ההנצחת המורשת למעפילי אניית ההגנה אקסודוס 1947 

 • Facebook Social Icon
האקסודוס בין המשחתות ומעפילים פצועים מובלים למחנה המאסר - הצייר שלום פינצ'וק