top of page

רשימות המעפילים והילדים שנולדו בדרך 

שמות משפחה באות  "ב"

בחרו באות הראשונה של שם המשפחה

א  -  ב  - ג  - ד  - ה  -  ו  -  ז  -  ח  -  ט  -  י

כ  -  ל  - מ  -  נ  - ס  - ע  - פ  - צ  -  ק  -  ר

 

 ש  -  ת

לצפיה בטבלת שמות המשפחה באות -  "ב"    -  הקישו  על גבי הטבלה עצמה

נכון לתאריך  --  10/2019

שם-פרטי   בארץ

שם-משפחה בארץ

שם-פרטי   באניה

שם-משפחה באניה

 

 

 

בר-און

הר-טוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלון

 

בר-נוי

בר-נוי

 

מרכוס

 

רחמילביץ

 

 

 

 

ויסבורד

קרוק

 

 

 

פלקשר

 

 

 

 

פרידמן/שרייבר

בוימן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבו

נבו

 

 

 

 

בר-ציון

שיינפלד

 

 

 

 

 

 

 

 

בורגן

 

 

 

 

ברזנר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ענבר

 

 

 

 

 

 

 

מילר

איצקוביץ

 

 

איצקוביץ

 

 

 

 

 

 

 

פרידמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זאוברמן

בייר 

 

 

 

 

 

 

 

 

בירנבאום

 

ריפינסקי

קאופמן

בר-ניב

נגלר

בירן

 

 

 

 

 

ברוך

 

 

 

 

קרנגל

 

כץ

 

שמידט

 

 

 

 

 

 

 

צלנר

 

 

 

 

 

חמו

בינשטיין 

 

 

 

 

לוטרשטיין

 

 

 

 

 

 

דובריס

 

 

 

 

 

בליזובסקי

רוסק

 

 

 

בן-רעי 

 

 

 

 

פרגר 

 

פריפלד

בלסבלג

בלסבלג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בן-שלום

 

 

 

ברעם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

בר-און

 

בר-און

 

 

הבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פישר

 

 

לוין

זוהרי

 

 

 

 

 

ורד

לוין

אלהלל

 

זגורסקי

קליימן

 

גורן

 

 

 

 

 

מנור

 

 

 

 

 

 

 

גרוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברונשטיין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנגל

בר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברק

עציון

 

 

 

 

בר-ניר

אורדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בר-חמא

 

לביא

תירוש

 

 

 

 

 

 

ידין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרור

 

 

 

פאולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הניה

 

ברכה

 

 

 

 

חנה-תמר

מרים

 

 

 

שפרה

 

 

 

 

בינה

צבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בצלאל

גבריאל

אריה

 

 

 

דב

חנה

 

 

 

 

 

 

 

 

אריה

 

 

 

 

רבקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דניאל

 

 

 

 

 

 

 

יפה

לאה

 

 

רבקה

 

 

 

 

 

 

 

צפורה

 

 

 

 

 

 

טובה

 

משה

 

 

 

מיכאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זלדה

שושנה

 

 

 

 

 

 

עדינה

 

נתן

 

ברוניה

בת-שבע

חיים

 

יצחק (איז'ו)

 

 

 

 

 

שרה

 

 

 

 

צפורה

 

רבקה

 

יונה

 

 

 

 

 

 

 

פילה

 

 

 

 

 

חיה

פנינה

 

 

 

 

גניה

 

 

 

 

 

 

ריבה

 

 

 

 

 

צפורה

פנינה

 

 

 

סילביה-יפה

 

 

 

 

בתיה

 

 

אברהם

איילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברוך-זאב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טובה

 

 

 

 

 

 

 

 

יוחנן

 

יצחק

 

 

ירדנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנחס

 

 

 

 

 

 

 

עליזה

 

 

איבון

אסתר

 

 

 

 

 

שושנה

רות

תמר

 

 

רעיה

זאב

לאה

נעמי

 

 

 

 

צפורה

 

 

 

 

 

 

 

מינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוד

 

 

 

 

 

 

 

יצחק

 

 

צפורה

ישראל

 

 

 

 

 

אביבה

 

 

 

 

 

זאב

טובה

 

 

 

 

ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נעמי

רחל

 

 

 

 

 

 

בלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זימרה

גרטרודה

אלי

אתל

פסיה

פנינה 

רובי

נחום

שמואל

אסתר

אסתר

בנימין

גניה

לאון

יוסף

צבי

מינה

זאב

ברנה

יהושע

ישראל

מנחם

דוד

הניה

שרה

בובוניקה

בלומה

פרוספר

דב

(ללא שם פרטי)

הניה

מניה

דוד

(ללא שם פרטי)

צבי

שפרינצה

אלי

אשר

ריצ'רד

לאה

בינה

הרש-צבי

אשר

יעקב

יהושע

זלמן

יורק

מרדכי

שמואל

עמנואל

שמואל

שמעון

אידה

אליהו

בצלאל

גבריאל

לייב

מרדכי

מנדל

שלמה

ברל

חנה

משה

צפורה

יוחנן

קלרה

זאב

זאב

צבי

רבקה

לאון

יוהנה-חנה

משה

יצחק

מרדכי

אירנה

פראנה

אסתר

דוד

זיגי

משה

צבי

צפורה

שושנה

זאב

טוביה

אדית

אריה

דב

דניאל

זינה

יעקב

רחל

דוד

(ללא שם פרטי)

יאן

זלטה

יוליה

ליז

מאשה

נתן

ריבה-רבקה

טוניה

יהודה

יעקב

מאן

צפורה

טובה

מיכאל

צסיה

עליון

טוביה

מינדל

יעקב

יוסף

אשר

גיטה

חיים

מוריס

יאשה (jacha)

לאה (leja)

אסתר

מקס

נפתלי

גולדה

יהודה

קלרה

מלכה

דבורה

מנדל

חיים

לאה

מרדכי

יהודית

חנה

פיניה

גרשון

זלדה

רייזל-שושנה

צפורה

פולה

צ'רנה

הירש

לאה

קלמן

אודל

איזל

ארוין

אריה

ברוניה

בת-שבע

חיים

יפה

יצחק

לייב

מאיר

מוסיה

מלכה

מרים

שרה

דוד

יצחק

מרים

נטה

צפורה

מנשה

ריטה-רבקה

פניה

יונה

לואיז

רבקה

משה

משה

אלה

אנה

דוד

פליציה

קונרד

יהודה

יעקב

בר-דב (ברוך-דב)

גניה

חיה

פוליה

שמחה

סימון

שמחה

שעיו

גניה

מיכל

פנינה

משה

ברכה

רעיה

מרדכי

ריבה

אסתר

פנינה

סידי

יוסף

עטל

פייגה

פסיה

בנימין

אליאס

חנה

סילבי

יוסף

הרש

חיה

צבי

בתיה

יואל

נעמי

גרישה

אילונה

פיניו

יצחק

בביש

רוזה

שלמה

יחזקאל

דוד

עדה

יוסף

סימון

פסח

טומי

אברי

יהודית

פניה

אברהם

טובה

טומי

אריה

יהודה

דוד

עדה

(ללא שם פרטי)

אליהו

שלמה

זהבה

זלמן

אביבה

טוביה

יאראק

מנדל

משולם

נינה

סיני-יהודה

אלינה

אהודה / יהודה

אהרון

אסתר

ז'ניה

לאה

משה

צבי

שמואל

יפה

מינה

סם-שמואל

חסיה

טיבור-טובי

יוהנה (johanna יוחנן ?)

יצחק

מיכאל

נפתלי

רוזה

חיים

חנה

פלה

ברכה

חיים

משה

שבע

אסתר

קלרה

שושנה

אסתר

ביניה

מינה

משה

נחמה

נחמן

נלה

סוניה

פול 

פרידה-פאניה

שמואל

ירחמיאל

איבון

אסתר

אריה

זהבה

חיה

יצחק

משה

רוזה-שושנה

רות

תמר

בלה

דבורה

רחל

וולף

לאה

זיסל

דוד

שלמה

אניה-חנה

מאיר

צפורה

יצחק

קורט

שלומית

חנה-מלכה (מונצי)

יהודה

רפאל

פישל

יהודית

משה

דן

הרש

בלהה

פסח-יחיאל

אברהם

משה

שושנה

איילה-מרים

אליעזר

מרדכי

שרל

יוליה

משה

זליג

רחל

(ללא שם פרטי)

נחה

דוד

יוז'ק

ינטה

מרים

פייגה

ישראל

יוסף

ישראל

רחל

שמואל

דב

אלבירה

צבי

אווה

גרישה-הארי

הרש

צבי

ברוך-זאב

טובה

ליזה

גניה

ברכה

נתן-מאיר

ישראל

הלינה

שמואל

יהודית

משה

שרה (קרל ?)

מרכוס

זינה (sine)

אנגל

אשר

אברהם

בת-שבע

גיטה

יהושע

ישעיהו

מרדכי

קוטי

רחל

אליעזר-משה

ויליאם-ביל

יהודית

פולה

שרגא

פייגה

בלה

חנוך

יצחק

ירמיהו

נתן / מתיתיהו

פאולה

פצר

צפורה

חיים

אורם

אליבנה

אסתרה

האן

זינה

פאולה

שרה

נתן

זימרה

דוד

חנה

יהודה

מרים

בתיה-בשה

באבילינסנקה 

באומגרטן

באומגרטן

באומגרטן

באומל-פורמן 

באקי

באר

בארי 

בביק

בביקר

בביקר

בביקר

בביקר

בבציק

בהם

בובינסקה

בוביץ

בובק

בובק

בובק

בובק

בוגייביץ

בוגייביץ

בוגייביץ

בודיק

בודנשטיין

בוהדנה

בוזיאן

בוחבוט

בוט

בוט

בוטנר

בוטרמן

בוים

בוימל-וילק

בוימלר

בוימלר

בוימלר

בוימן

בוימן / באומן

בוימן / באומן

בוימץ

בוירסקי

בוך

בוכבינדר

בוכבינדר

בוכבינדר

בוכוולט

בוכלטר / בוכוולטר

בוכלטר / בוכוולטר

בוכנר / בכנר

בולמן

בולמן

בולמן

בולמן

בומשטיין

בומשטיין

בונסובר

בוסקילה

בוצ'יאן

בוק

בוק

בוק

בוקופצר

בוקסבאום

בוקסגן (bukszgen)

בוקשטיין / בקשטיין

בוקשטיין / בקשטיין

בורגין

בורגינוכט

בורגר

בורוש / בוריש

בורידה

בורכובר

בורנשטיין

בורנשטיין

בורצקי / בורקי

בורצקי / בורקי

בורק

בורק

בורק

בורק

בורק

בורק / ברג

בורק / ברג

בורשטיין

בורשטיין

בורשטיין

בורשטיין

בורשטיין

בורשטיין

בורשטיין

בוש

בושביץ

בושה (busza)

בושקניץ

בז'וסטק

בז'וסטק

בז'וסטק

בז'וסטק

בז'וסטק

בטינגר

בטינגר

בטינגר

בטשי

ביאלק

ביאלק / בייליך

ביבר

ביברמן

ביגלר

בידנה   

בידנה   

ביומקה

ביור / בייר

ביטגל

ביטרמן

ביטרמן

ביטרמן

בייל (biel)

בייל (biel)

ביין

ביין

ביינהורן

ביכרברג / רייכרברג

ביכרברג / רייכרברג

ביכרברג / רייכרברג

ביל

ביניק

ביניק

בינשטוק

בינשטוק

בינשטוק

ביק 

ביקלר

ביקשטיין

ביר / בייר

ביר / בייר

ביר / בייר

בירליך

בירמן

בירמן

בירן

בירן

בירן

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בירנבאום / בירנבוים

בכוטר

בכוטר

בכוטר

בכוטר

בכוטר

בכר / בכור

בכרך

בלאגר

בלבוט

בלגר

בלה

בלוטניק / בלווטניק / בלבטניק

בלוך

בלום

בלום

בלום

בלום

בלום

בלומברגר

בלומברגר

בלומן

בלומן

בלומן

בלומן

בלומנטל

בלומנפלד

בלומנפלד

בלומנפלד

בלומשטיין

בלומשטיין

בלומשטיין

בלונשטיין

בלטמן

בלטמן

בלטנר

בלי

בליי

בלייכפלד

בלייר

בלינדר

בלינדר

בלינדר

בלינדר

בליצר

בילקר / בליקר

בילקר / בליקר

בלישר

בלכטובסקי

בלכמן

בלכמן

בלכמן

בלכר

בלנק

בלנקנשטיין

בלסבלג

בלסבלג-דויטש

בלסבלד

בלסון

בלפהיים

בלקר

בלש

בן-זאב

בן-יצחק

בן-מאיר

בן-פורת 

בן-ציון

בנדטוביץ

בנדיל

בנדיק

בנדיקט

בנדיקט

בנדק

בנדק

בנדק

בניג

בניוביץ

בנישו

בנישו

בנלולו

בנק

בנק

בנקל

בנקל

בק

בק

בק

בק

בק

בק

בק

בקמן

בקר

בקר

בקר

בקר

בקר

בקר

בר

בר-אילן

בר-דוד

בר-לב

בר / ברי / בלן

בראון

בראון

בראון

בראון

בראון

בראון

בראון

ברבר

ברגהולץ

ברגהולץ 

ברגהולץ / ברהולץ / ברכולץ 

ברגהולץ / ברהולץ / ברכולץ 

ברגהולץ / ברהולץ / ברכולץ 

ברגהולץ / ברהולץ / ברכולץ 

ברגוביץ / ברקוביץ

ברגוביץ / ברקוביץ

ברגוביץ / ברקוביץ

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגמן

ברגנר

ברגר

ברגר

ברגר

ברגר

ברגר

ברגר

ברגרום

ברגשטיין

ברגשטיין

ברגשטיין

ברד

ברד

ברד

ברדיגה

ברדיגה

ברדיגה 

ברודר

ברודר

ברוט

ברוט

ברוט

ברויידה

ברוך

ברוכי

ברום

ברום

ברום

ברומל

ברומר

ברומר

ברון

ברון

ברון-ונדרובסקה

ברוננגרבר / ברומנגרבר

ברונר

ברונר

ברונר

ברונשטיין / בראונשטיין

ברונשטיין / בראונשטיין

ברונשטיין / בראונשטיין

ברונשטיין / בראונשטיין

ברוסטיק

ברוסטק

ברורשטיין

ברורשטיין

ברזיק

ברזל

בריטר / ברייקר

בריטר / ברייקר

בריטר / ברייקר

בריטר / ברייקר

בריטר / ברייקר

ברייברט

בריינטיך (braintich)

בריינטיך (braintich)

בריינטיך (braintich)

בריינטיך (braintich)

ברייננברג

ברייר

ברייר

בריל

בריל

בריל

בריל

בריק

בריק

בריק

בריקס

ברכנר

ברכנר

ברכנר 

ברלינר

ברלינרמן

ברלמוטר

ברמוס

ברמן

ברנד

ברנוביץ

ברנינגר

ברניר

ברנר

ברנר

ברנר

ברנר

ברנר

ברנר

ברנר

ברנר

ברנשטיין

ברנשטיין

ברנשטיין

ברנשטיין 

ברץ

ברק

ברקוביץ

ברקוביץ

ברקוביץ

ברקוביץ

ברקוביץ

ברקוביץ

ברקוביץ

ברקוביץ

ברקוץ

ברקוצי

ברקוצי

ברקוצי

ברקוצי

ברקוצי

ברקוצי

ברקוצי

ברקפלד

ברשוביץ  

בש

בש

בש

בש

בשוק / בסצוק (baschuk)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

bottom of page