top of page

רשימות המעפילים והילדים שנולדו בדרך 

שמות משפחה באות  "ג"

בחרו באות הראשונה של שם המשפחה

א  -  ב  - ג  - ד  - ה  -  ו  -  ז  -  ח  -  ט  -  י

כ  -  ל  - מ  -  נ  - ס  - ע  - פ  - צ  -  ק  -  ר

 

 ש  -  ת

לצפיה בטבלת שמות המשפחה באות -  "ג"    -  הקישו  על גבי הטבלה עצמה

נכון לתאריך  --  10/2019

שם-פרטי   בארץ

שם-משפחה בארץ

שם-פרטי   באניה

שם-משפחה באניה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרים

 

 

 

אסתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שרית

 

 

אילנה

אינה

דוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שושנה

 

 

 

יונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנינה

 

 

 

 

 

מנחם

 

אהרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יונה

 

 

יעקב

 

 

 

 

שמואל

 

 

 

 

טובה

 

חנה

 

 

 

 

 

 

 

אסתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנינה

 

 

אסא

 

 

שלמה

 

 

 

 

 

זהבה

 

 

פנינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אהובה

 

 

 

 

 

שלמה

אליסיה

 

רחל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישראל

 

 

 

 

 

שושנה

 

 

 

דנה

שרה

 

 

 

בני 

 

 

 

 

אליעזר

 

 

 

 

 

 

הלה

 

פנינה

 

 

 

 

 

שמריהו

 

 

 

 

מרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנינה

 

 

 

 

 

 

 

 

עזרא

 

דבורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חיה

 

יצחק

 

 

 

 

 

ברכה

שרה

כרמלה

 

 

 

 

מרים

רבקה

 

 

 

צפורה

מירי

 

 

 

 

 

יעקב

 

אסתר

חגי

שמואל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טובה

 

 

 

 

 

 

 

מגדה

 

 

 

שרה

רחל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רות

 

יהודה

 

 

 

 

חיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוכבד

 

 

מיכל

 

אסתר

טובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אהובה

 

 

 

 

 

 

 

רות

ג'ק

רוברט

שלמה

סשה

יעקב

טוביה

דב

חנה

בני

מאיר

שושנה

שלמה

דוד

לולה

אריה

זלמן

יוסף

מאשה

רבקה

שמואל

צפורה

אסתר

בתיה

יונה-יונתן

יעקב

יפה

לאה

עקיבא

רבקה

רחל

רחל

שרה

פורסט

אידה

אילנה

אינגבורג

אנדור

אסתר

ברנרד-ישראל

דוד

דוד (בן יוליה)

זאב

יוליה

יוסף

יוסף

ישראל

לאה

מרטרוק

צביה

שושנה

פרידמן

דב

חנה

יונה

לייב

אבי

מרדכי

הנק

לייב

בתיה-מיכאלה

אשר

משה

וויפקה

זבולון

יוסף

נחמה

פסיה

שמואל

פאולה

מריה

אברהם

מטלה-מניה

מנדל

אברהם

אהרון

דוד

הלל-קיהל

ויליאם (כהן מאיר ?)

יוסף

לנה

משה

סידי

צפורה

קטי

קלרה

רחל

חנה

חנה

צפורה

אולף

אלזה

אלקה

ברל

דנה

היין

הילב (hilew)

חיים

טילקה

יולק

יונה

יעקב

סימה

רוזה

רלף

יהושע

שמואל

חנה

אלקה

מרדכי

רחל

טאובה

חיה

חנה

משה

צילה

רחל

שושנה

שרה

אהרון

מאיר

אסתר

גוטה

פנינה

שושנה

ארנקה

חוה-אוה

יהודה

יהודה (בן רוזה ויוסף)

יוסף

יפה

יצחק

ישראל

לופה

מורון

משה

נתן

סן (szen)

פנינה

רבקה

רוחה-ברכה

אסא

דב

דניאל

שלמה

שרה

מישו

שמואל

יעקב

אריה

זהבה / סוסיה

זושה-זוסיה

מרדכי

פרלה-פלה

שמואל

נורטי (nortaj)

לאה

מרדכי-מוטקה

בלה

יעקב

מיה

קלרה

אשר

אהובה

אלכס-סשה

אריה

דב

יוסף

רוזה

שלמה

אליסיה

יהודה

רחל

טובה

(ללא שם פרטי)

אסתר

הנק

יהושע

מיקי

שמואל

תמר

משה

משק (משה ?)

רחל (rocho)

טובה

ישראל

בתיה

ארתור-ישראל

שלמה

שלום

(ללא שם פרטי)

אלפרד

לאון

רייזל-שושנה

רינה

יוסף

דוד

דנה

סוניה-שרה

אברהם

יעקב

סוניה

בני

רוזי

משה

לאון

רוזה

אליעזר-לונקה

דבורה

חיים

יוסף

סשה-ישעיהו

צפורה

אדלה

הלה

אפרים

פולה

ליזה

אסתר

גיזלה

משה

אברהם

שמריהו

שמואל

אשר

בלה

הלנה-תקוה

הרמינה

מירה

מרדכי

מרים

משה

משה

ראובן

אסתר

ברוך

חיה-דובה

לאה

משה-מיכאל

פרלה

שרה

מרים

מניה

שמעון

שמעון

מנחם

יעקב

יצחק

עזרא

שרה

דבורה

אליעזר

אסתר

מירקה-מרים

זליג

יוסף

יחיאל

שושנה

אבנר "סקנדי"

זהבה

אברהם

צבי

שמואל

יהודה

פטר (dagmar)

גיציה-ויטיה

מינקה

סימה

שמואל

אברהם

ברוך

חיה

יהודית

יצחק

ישראל

אנדרה

בנימין

שמריהו

(ללא שם פרטי)

ברכה

שרה

אולגה

מרים

תמרה

סימה

בתיה

מרים

ריבה

טובה

סטנלי-גוהן

שמואל

ארז'בת-צפורה

מרים

יעקב

קלרה

אהרון

בלומה

הינדה

יעקב

צפורה

אסתר

פסח

שמואל

טובה

רחל

עמנואל

רגינה

שמואל

לילי

יוסף

חביבה

ברוך

חיה

שמעון

ישראל

חיים

גולדה

שרה

גולדה

פריזל (פרידל ?)

שרה

רחל

אהרון

אשר

מיכלא

טובה

בנימין

גולדה

דבורה

חיה

יעקב

יצחק

לאה

מגדה

מרים

ניצה

סבינה-שיינדל

סלה

רגינה

שרה

לוזניס

משה

(ללא שם פרטי)

יצחק

צבי

שרה

יורק-יוליאן

נטקה-ז'נט

זיוה

לאון

הלר

שפרה

יוסף

מינה

פנינה

רות

שילה

יהודה-יז'ק

מרדכי-מונייק

עקיבא

אריה

חיה

חיים

מיכאל

משה

סבינה

פרניה-פרעדל

רינה

שבע

שלום

יצחק

מניה-מלכה

משה

רניה

אריה

בנימין

יוכבד

מרים

משה

מרים

צבי

אסתר

אריקה

רוזה

אייס

חיה

חיים

משה

נתן

שרה

אשר

יצחק

לובה

רגינה

אידה

אשר

יונה

יוחנן

צבי

סטלה

סוזנה

שלמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טל

 

 

 

גלייצמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זיו

 

מנטפר

וגנר

רותם

גוטמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוקס

 

 

 

גונן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גינזבורג

 

 

 

 

 

גולן

 

גליל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וינר

גלעד

 

גולן

 

 

 

 

גולדן-אידר

 

 

 

 

עזאי

 

עברי

 

מלמד

 

 

 

 

 

רובינשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נש

 

 

גולן

 

 

גולן

 

 

 

 

 

אונגרזון

 

 

טילבור

 

 

 

 

ליבנה

 

 

 

 

פולמן

 

 

 

 

 

גורן

ונסובר

 

ולך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שחר

שוורץ

 

 

 

גינוסר

 

 

 

 

גל

 

 

 

 

 

 

אלון

 

אנגלמן 

 

 

 

 

 

גל

 

 

 

 

ליברמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינאי

 

שפיינר / שפינר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ויינברג

 

גנוז

 

 

 

 

 

יצחקי

קובץ

וימן

 

 

 

 

אלגזי

אדלסון

 

 

 

אלון

אזולאי

 

 

 

 

 

אורון

אזולאי

ארצי

גרי

גרי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלמוג

 

 

 

 

 

 

 

ברקוביץ

 

 

 

שרייר

בודובניץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רץ

בן-יהודה

רוזנברג

 

 

 

 

גרניט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראט

 

 

אברמוביץ

 

צ'ובדי

סלומון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היימן

 

 

 

 

 

 

 

נבט

ג'והנסון

גארי

גבע

גבר

גברטר

גדלוביץ (מושקוביץ ?)

גובוליוס (gobulyos)

גובר

גודמן

גודשמיד  

גודשמיד  

גוזצנסקי

גוטגולד  

גוטגולד  

גוטהייט

גוטהייט

גוטהייט

גוטהייט

גוטהייט

גוטהייט

גוטהלר

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטליב

גוטלר

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטמן

גוטס

גוטסמן

גוטסמן

גוטסמן

גוטסמן

גוטקין

גוטרזון

גוטרמן

גוטרמן

גוטשטיין

גוימלר

גול / גל

גולגרת

גולד

גולד

גולד

גולד

גולד

גולדבלום

גולדבלום  

גולדבנד

גולדבנד

גולדבנד

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג

גולדברג (בורשטיין)

גולדברג (ברומברג)

גולדברגר

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדמן

גולדן

גולדן

גולדן (גולדפבר)

גולדפינגר

גולדפינגר

גולדפינגר

גולדפישר

גולדפרב

גולדפרב

גולדפרב

גולדפרב

גולדפרב

גולדפרב

גולדפרב

גולדפרב (גולדברפ ?)

גולדפרב / גולדברג

גולדרינג

גולדרינג

גולדשטאוב

גולדשטאוב

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולדשטיין

גולובנציץ

גולומב

גולומב

גולומבקו / גולומב     

גולומבקו / גולומב     

גולנד

גולצר / גולדר

גון

גונבאום

גונדלר

גונורוב / גונרוב

גונורוב / גונרוב

גונורוב / גונרוב

גונורוב / גונרוב

גונורוב / גונרוב

גונרה

גור

גור

גורביץ

גורביץ

גורביץ

גורביץ

גורגל

גורדון

גורדון

גורדון

גורדון

גורדון

גורדון

גורזיצ'נסקי

גורטלר

גורטלר

גורטלר

גורטנשטיין

גורמן

גורן

גורן

גורן

גורן

גורן

גורן

גורנובסקי

גורנסקי

גורץ

גושובקין

גושובקין

גזוירט

גזיאג (gezejg)

גזיבץ

גזיצינסקי

גטבר

גיאורג

גיבנר

גיטלמן  

גיל

גילברג

גילדברג

גילדמן

גילסטרון

גינסבורג

גינסבורג

גינסבורג

גינסבורג / גינזבורג

גיפנר

גירדלביץ

גירונר  

גירונר  

גלבורט

גלבר

גלבר

גלבר

גלבר

גלבר

גלברג

גלברג

גלברד

גלברד

גלברד (גולדשטיין)

גלבש (glabasch)

גלבש (glabasch)

גלבש (glabasch)

גלובינסקי

גלוס

גלוקסר / גליקסר / גליסקר

גלזר

גלזר

גלזר

גלזר

גלזר

גלזר

גלזר

גלזר

גלזר

גלזר

גלט

גלינה

גלינה

גלינה

גלינה

גלינה

גלינה

גלינסמן

גלינצמן

גליצמן

גליצנשטיין

גליצנשטיין / גלידנשטיין

גליק

גלמבוש

גלמבוש

גלמבוש

גלמן

גלנץ

גלנץ

גלסמן

גלסר

גלסר

גלסר

גלסר

גלעד

גלפמן

גמיינר

גמרוב

גן

גנג

גנג

גנדלמן

גנדלמן

גנדלמן

גנדלמן

גנדלר

גנדר

גנוזוביץ

גנוזוביץ

גנוזוביץ

גנוזוביץ

גנטמן  

גנטמן  

גנטק

גניה

גנס

גנס

גנץ

גנץ

גנץ

גסטר

גסטרויט

גרא

גראו

גראואר

גראוול

גראוריך

גראי

גראי

גרבטר

גרבס (grabas)

גרבש / גרבטש

גרבש / גרבטש

גרבש / גרבטש

גרבש / גרבטש

גרבש / גרבטש

גרגס

גרגס

גרגס

גרגס / גרגאס

גרגס / גרגאס

גרדל

גרדל

גרדל

גרובר

גרוגיוליק

גרודז'נסקה / גרודז'נסקי / גרודצינסקי 

גרויסר

גרויסר

גרויסר

גרול

גרול-גורלה

גרומל  

גרומל  

גרומר

גרומר

גרומר

גרון

גרונדשטיין

גרונדשטיין

גרונדשטיין

גרונר

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוס

גרוסמן

גרוסמן

גרוסמרק

גרוף

גרוף

גרטנברג

גרטנקראוט  

גרטנקראוט  

גרייף

גרייף

גריל / גריאל

גריל / גריאל

גרין

גרין

גרין

גרין

גרין

גרינבאום / גרינבוים

גרינבאום / גרינבוים

גרינבאום / גרינבוים

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינברג

גרינגרס

גרינגרס

גרינהולץ

גרינהולץ

גרינהיים

גרינהיים

גרינהיים

גרינהיים

גרינהיים

גרינוולד

גרינוולד

גרינפלד       

גרינפלד       

גרינר

גרינשטיין

גרינשטיין

גרינשטיין

גרינשטיין

גרינשטיין

גרינשטיין

גרינשפן

גרינשפן

גרינשפן

גרינשפן

גריצמן

גריצמן

גריצמן

גרלד / לנדר

גרמוב

גרשון

גרשזון

גשיפז-gesifz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

bottom of page