top of page

 <-Back to the site in English                   Special Albums - אלבומים מיוחדים

אלבום משפחת פורטנוי 

ציפי פורטנוי ביתם של יצחק וחניה פורטנוי, קבלה מאביה יצחק פורטנוי את אלבום התמונות המצורף לכאן.
כדי לשמור על התמונות ציפי העבירה אותן למשמרת "ביד ושם". באדיבותה היא העבירה אותן גם לאתר מורשת הגבורה של מעפילי האקסודוס.  

יצחק פורטנוי שהיה חבר במזכירות המעפילים על האקסודוס ובמחנות המעפילים פופנדורף ואמדן אסף כל תמונה וכל פיסת מידע שהגיעה אליו לאורך מסע מעפילי האקסודוס. 

עם תום המלחמה חיניה ויצחק פורטנוי, חזרו לקרמניץ פולין. משלא מצאו ניצולים ממשפחותיהם, עברו לורשה ושם חברו לפעילי "השומר הצעיר". בעזרתם ובעזרת אנשי הבריחה הבריחו גבולות. בסופו של דבר הגיעו למחנה העקורים באד-רייכנהל בדרום גרמניה, באזור הכיבוש הגרמני, שם הצטרפו לגרעין "בוגרים" של "השומר הצעיר" שחבריו היו מיועדים להצטרף עם הגיעם לארץ לקיבוץ "רמות מנשה".  הגרעין היה בין הקבוצות הרבות שנבחרו לעלות על ה"אקסודוס" ביולי 1947. ערב העלייה לאנייה מינה מרדכי רוזמן שהיה מנהיג השומר הצעיר עוד במחנות העקורים בגרמניה, שישה חברים שהיוו את המזכירות השומרית על האקסודוס ובהמשך גם במחנות פפנדורף ואמדן. יצחק פורטנוי נבחר על ידי מרדכי רוזמן להיות בין  ששת חברי המזכירות השומרית.

חיניה היתה בהריון מתקדם, אותו הסתירה על ידי מעיל כבד. בהגיעם לנמל חיפה עלו על אניית הגירוש "רונימיד פארק" , ממנה ירדו ללא התנגדות ( חיניה הייתה בסוף החודש השמיני להריונה). הם נלקחו למחנה פפנדורף וחודש מאוחר יותר, ב 9 לאוקטובר 1947, נולדה ביתם היחידה ציפורה (ציפי פורטנוי) בבית החולים של האחיות הלטביות בליבק,

ב- 9 לנובמבר הועברו לקסרקטין באמדן, ומשם יצאו פעם נוספת  ב 1 למאי 1948 בדרכם לארץ ישראל. הם החזיקו בתעודות מסע מזוייפות והגיעו לחופי הארץ על האנייה "ארגנטינה" ב- 14למאי 1948. ב- 15 למאי ירדו אל החוף בחיפה, ובה גרו עד סוף חייהם.

,

לצפייה בדף המשפחה של משפחת פורטנוי הקישו    כ א ן .

                                           


אם אתם מזהים את האנשים בתמונות הרבות – נשמח אם תעדכנו אותנו במייל כדי שיהיו חלק מן התיעוד והסיפור של מעפילי אקסודוס.

יעקב וימן – ינואר 2021

בשם צוות מורשת אקסודוס.

To identify  Ma'apilim in the  album click -->> HERE - לזיהוי מעפילים באלבום  הקישו -->>  כאן

bottom of page