חדשות צוות שימור מורשת האקסודוס

צוות שימור מורשת הגבורה של מעפילי האקסודוס-1947 - מוציא מדי פעם דפי מידע לתפוצת המעפילים.
חברים שלא קבלו את "דפי המידע" באמצעות הדואר האלקטרוני יכולים למצוא אותם כאן.
יש להקיש על דף החדשות שברשימה למטה 
|
|
|
|
V
חדשות-12/2022  ; חדשות-11/2022  ; חדשות-10/2020 ;  חדשות-9/2022 ;   חדשות-8/2022 ;    חדשות-7/2022 ;   חדשות-6/2022 ;   חדשות-5/2022 ;   חדשות-4/2022 ;   חדשות-3/2022  חדשות-2/2022  ;  חדשות 1/2022 
טופס לעדכון רשימת המעפילים.jpg
פרסום להגדת אקסודוס.jpg