top of page

הצי הבריטי במזרח הים התיכון

בשנים 1948-1946 פעלה ממשלת בריטניה לעצירה ושבירת ניסיונות העפלה של שארית הפליטה לארץ ישראל. לצורך כך הפעיל הצבא הבריטי את צי האגן המזרחי של הים התיכון או כפי שנקרא "הסיור בפלסטינה - ( The Royal Navy, (Palestine Patrol". המפקדה הראשית שלו ישבה במלטה. מפקד הצי בים התיכון החל מאפריל 1946 היה אדמירל אלגרנון, ו. ויליס - Algernon U. Willis.  תחת פקודו היו צי הסיירות מס. 15 וצי המשחתות מס. 3 סה"כ 14 כלי שייט (משחתות וסיירות). החל מחודש יולי 1946 במסגרת המאמץ הנוסף לבלימת העפלה לארץ ישראל הוצבו באופן קבוע בנמל חיפה בין 4-6 משחתות. בנוסף לצי שפעל מנמל חיפה, סיירו לאורך מימי החופים של ארץ ישראל סירות סיור של משטרת המנדט. (לקריאה נוספת 2 מקורות חשובים  https://bit.ly/3fd2F4j וגם https://cutt.ly/Uy7F5fp ).

שיטת הסיורים התבססה תחילה על סיורים לאורך מימי החופים בטווח של 3 מיילים ימיים מהחוף ( 6-7 ק"מ ) בגיזרה שבין יפו ללבנון. מאוחר יותר התפרסו הסיורים בין עזה ללבנון. גיזרת הסיורים חולקה למתחמי סיור לאורך החופים, שבכל מתחם סיירו 2 משחתות. בנוסף לכח הימי לאיתור ספינות המעפילים הופעל גם כח אוירי שדיווח על ספינות חשודות בים שאליהן נשלחו המשחתות לבדיקה.

באוגוסט 1946 החל מבצע "איגלו - Operation Igloo" להעברת המעפילים למחנות מאסר בקפריסין. בשלב זה תוגבר הכח הימי בחיפה, בעוד 4 אניות סוחר מדגם ליברטי שהותקנו בהם כלובים מסורגים על מנת שיהפכו לבתי כלא שטים - אניות מאסר וגירוש. על פי פקודות הצבא הבריטי על כל אניית גרוש מותר היה להעלות עד 1500 מעפילים. מעבר לכלובים לא מותקנו באניה אמצעים לשהייה לזמן ארוך. מעפילי האקסודוס ששהו על אניות הגירוש כחודשיים מתארים את התנאים באניות הגרוש כאיומים במיוחד . המעפילים שכבו כל רצפת הברזל של המכלאות, 800 עד 1500 איש במחסן אחד. נשים גברים וילדים ללא כל הפרדה. בימים החמים של יולי 1947 המעפילים התהלכו במכלאות בבגדים תחתונים בלבד. 

בגבור העפלה ההמונית. לקראת מאי 1947 כשמחנות המעפילים בקפריסין התמלאו, החליטה ממשלת בריטניה,  תוך פעילות נמרצת של שר החוץ הבריטי ארנס בווין  על מדניות חדשה. מדניות שנקראה  " ריפולמנט - Refoulement " . שמשמעותה החזרת המעפילים לנמלי המוצא מהם הם יצאו. מדיניות זו מומשה רק פעם אחת על מעפילי יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס 1947 . מדיניות זו כשלה כי מדינות אירופה בדגש על צרפת לא היו מעוניינות לשתף פעולה עם הבריטים וסרבו על הורדה בכח של המעפילים על אדמתם. בנוסף לכך סירובם של מעפילי האקסודוס לרדת מהאניות המאסר בנמלים פורט דה בוק, צרפת ובגיברלטר. (אביבה חלמיש - אקסודוס הסיפור האמיתי, עמודים 49, 64-65, 147, ועוד).

שיטת ההשתלטות על ספינות המעפילים:-

ההשתלטות על  ספינות המעפילים על ידי הצי הבריטי נעשתה שלא באמצעות כלי נשק חמים, כגון תותחים רובי ואקדחים. מתוך הבנה הדדית של הבריטים ופיקוד ההגנה שיש להימנע עד כמה שניתן מהרג מעפילים וחיילים בריטים. על כן הצי הבריטי הפעיל כוחות קומנדו/מרינס שהתאמנו והוכנו נפשית,  ככח לפיזור "הפגנות רחוב".

שיטת הפעולה הייתה כלהלן:- משנכנסה אניית מעפילים לתחום מימי החופים של ארץ ישראל. זוג משחתות היה נצמד לאניית המעפילים משני צדדיה. בו זמנית מהמשחתות הופעלו תותחי מים בזרם חזק ביותר אל הסיפונים שעליהם תוכנן שלוחמי המרינס ישתלטו. זאת במטרה להרחיק מהסיפונים את המעפילים שהתנגדו להשתלטות.  בשלב הזה כוחות צוותי הקומנדו/מרינס היו קופצים מהמשחתות לאניות המעפילים, משתלטים על גשר הפיקוד וחדר המכונות. בכך בעצם הסתיימה ההשתלטות ואניות המעפילים נגררו לחיפה או שהפליגו בפיקוד בריטי  לחיפה. עם הזמן המעפילים החלו להתנגד ולהילחם בצוותי ההשתלטות באמצעים קרים כגון קופסאות ותפוחי אדמה אך בכל המקרים צוותי ההשתלטות גברו על המעפילים.

להרחבה קראו את עבודת הדוקטורט של דוקטור ניר מאור.
העבודה כוללת גם את סיפורה של אניית המעפילים אקסודוס 1947 החל מעמוד 122

                                             לקריאה הקישו כאן
הצי הבריטי ואניות המעפילים בימי הגירוש לקפריסין ( 1948-1946 )
ההיבט הצבאי-ימי
מאת דוקטור ניר מאור

בהמשך אוסף צילומים שנתקבלו בתודה והוקרה כעבור למעלה מ-70 שנה ממלחי הצי המלכותי הבריטי ששרתו בצי הים התיכון המזרחי, שצלמו השתלטויות על אניות מעפילים. המלחים הם:-

1. תום דייל - Tom Dale, שרת על המשחתת צ'קרס HMS CHEQUERS R61 בזמן ההשתלטות
    על 
 האקסודוס.

2. רודני נאש -  Rodney Walter Nash שרת בצי הים התיכון המזרחי על המשחתות, בתחילה

    היה על ה-  HMS St Brides Bay, K600   את רב התמונות הוא צילם כאשר הוא כבר שרת על

    ה- HMS Solebay, D70.

 

מבצע "אואזיס" - " Operation Oasis ", ( על פי אביבה חלמיש "אקסודוס הסיפור האמיתי" עמ' 296; ראו גם ערך מורחב בויקיפדיה מבצע אואזיס )  מבצע אואזיס תוכנן במיוחד להפעלה כנגד מעפילי האקסודוס. הוא שם הקוד למבצע ההורדה בכח של מעפילי האקסודוס בנמל המבורג. הבריטים המשיכו לכנות בשם זה גם את כל הפעולות שהם עשו בגרמניה בקשר למעפילי האקסודוס. מבצע אואזיס הסתיים בפועל באוגוסט 1948 לאחר שכל מעפילי האקסודוס פונו מהמחנות אמדן וזנגווארדן. רוב המעפילים עלו ארצה והנותרים הועברו למחנה ברגן-בלזן. אזכור בריטי אחרון בכתובים המתייחס למבצע אואזיס היה ביולי 1948, בו צויין אבדן של 105 אלות בשווי 255.38 ריכמארקים - Reichsmarks.  האלות שהבריטים לוו ממשטרת המבורג לצורך ההורדה בכח של המעפילים מאניות הגירוש.

מבצע "מבוכה" - " Operation Embarrass " (ראו גם ערך מורחב בויקיפדיה מבצע מבוכה ) מהמבצעים הסודיים שהפעילה ממשלת בריטניה כנגד העפלה. ב- 21 ספטמבר 2010 פרסם  פרופסור קייט' ג'פרי מאוניברסיטת קווינ'ס בבלפסט את ההיסטוריה של השירות החשאי המלכותי הבריטי MI6 בתקופה שבין 1909 ועד 1949 . פרופסור ג'פרי מציין בספרו שבמסגרת מבצע " מבוכה " אנשי השירות החשאי MI6 הבריטי דיווחו שב- 5 מקרים חבלו באניות המעפילים בנמלי המוצא שלהם באירופה ואף הטביעו אחת מהן. כל זאת במטרה להפחיד ולשבור את רוח המעפילים ומנהיגי העפלה. הפעילות בוצעה במסווה של ארגון ערבי פקטיבי. ארגון "מגיני פלשתין הערבית" - ארגון דמה של הבריטים - שקיבל אחריות על הפעולות האלה.  רק אניית מעפילים אחת בשם " סטרומה " הוטבעה   וההשערה שטובעה ע"י צוללת רוסית. מתוך 769 מעפילים שהיו על סיפונה ניצל מעפיל 1 בלבד. פרופסור קייט' ג'פרי נדהם למצא במסגרת מחקרו במסמכי ה-  MI6 את אחת התוכניות של השירות החשאי המלכותי הבריטי במסגרת מבצע "מבוכה" כללה הפצצת אניית המעפילים "אקסודוס" על כל 4,500 המעפילים שעל סיפונה. הרציונאל שמאחורי המלצה זו  היה "על מנת להפחיד ולהרתיע צריך להכאיב בגדול". משרד החוץ הבריטי גנז המלצה זו.

"מבצע מבוכה" בעיתונות הישראלית
לקריאה הקש
כ א ן  או על הכתבה

מבצע מבוכה בעיתונות הישראלית.jpg

הציור המקורי נמצא במוזיאון העפלה וחיל הים, בחיפה. צוות המוזיאון נתן לנו לצלם אותו ולהכניסו לאתר ההנצחה של מעפילי "יציאת אירופה תש"ז -  Exodus 1947  "  הציור נקרא:- " The Chosen One " "האחת שנבחרה". הוא מצוייר בצבעי מים. פרי יצירתו של האמן האמריקאי תום ו. פרימן -  Tom W. Freeman . האמן חיי בין השנים 1953 ועד יוני 2015 .  כתובת האתר הרשמי של האמן היא:-  http://www.tomfreemanart.com/biography.html    ציורים נוספים של האמן ניתן למצוא באתר שלו ובגוגל  בכתובת:-    https://goo.gl/cxQyRD    

הציור ממחיש את שיטת הקרב שפתחו הבריטים כנגד אניות המעפילים. זוגות של משחתות מתנגשות  בו זמנית באנית המעפילים, מציפים אותה באור זרקורים, נצמדים אליה משני צדדיה ובשלב ההצמדות מקפיצים לעבר חדר ההגה והמכונות צוותי מרינס המשתלטים על האניה. בציור האקסודוס בין המשחתות הבריטיות בטרם הנגיחות וההצמדות לדפנותיה.    

 

משחתת בריטית נצמדת לאניית מעפילים

 

 

 

.

הסיירת הקלה אג'קס והמשחתות שהשתתפו בקרב ההשתלטות על האקסודוס

HMS CHIEFTAIN - R36

HMS CHEQUERS R61

HMS CHILDERS - R91

HMS CHARITY R29

HMS Cardigan Bay F630

HMS Ajax 22 Light Cruiser

לקריאה ערך מורחב בויקידפיה אודות אניית הגירוש אושן ויגור הקישו על שם האנייה

לקריאה ערך מורחב בויקידפיה אודות אניית הגירוש ראנימיד פארק הקישו על שם האנייה

לקריאה ערך מורחב בויקידפיה אודות אניית הגירוש אמפייר רייוול הקישו על שם האנייה

אניות הצי הבריטי שסיירו בים התיכון המזרחי בין השנים 1946 - 1948 

HMS Solebay_-_D70.jpg
HMS St_Brides_Bay_-_K600.jpg

HMS St Brides Bay - K600

HMS Solebay, D70

HMS Mauritius
HMS Cicero_(F170)
 
מפקדים שהשתתפו במצור על חופי א"י במסגרת "הפטרול של פלסטינה"
לאורך חופי ארץ ישראל בימי המנדט הבריטי
bottom of page