top of page

אירועי אזכור וזיכרון - המשך - 3

* 23 ספטמבר 2021  -  כנס מעפילי האקסודוס "מקזבלנקה להמבורג", בבית הפלמ"ח בתל אביבבטקס תואר סיפורם של קבוצת

                        המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                        * במעמד האירוע הושקה ויצאה לאור "הגדת אקסודוס" ספר המספר את מסע מעפילי האקסודוס ממבט עינם של המעפילים.

                        פרטים אודות אפשרות רכישת ההגדה  הקישו  כאן.

                        נשאו דברים: נשיא המדינה יצחק הרצוג, תא"ל אפרים סנה, פרופסור חיים סעדון, אריה איתמר, יצחק רוזמן,

                               תמי פורת (ביתו של מיכה פרי), איש הפלי"ם ברוך (בוטרוס) תירוש, שירי ארליך, מנהלת בית הפלמ"ח, בני הדור השלישי של "הקבוצה הצרפתית, 

                                דורין גואטה (נכדתו של שרלו ברונשטיין) וערן דגן (נכדו של שלמה טובול).

                               המקהלה של אוניברסיטת תל אביב בניצוחו של של יוסי זייפרט שרה את המנון האקסודוס (זו הגרסה העברית שהושמעה לראשונה מאז שנכתבה) ושירי פלמ"ח.

                         יוזמי האירוע: דורית מרטין מהקבוצה הצרפתית ואריה איתמר מצוות שימור מורשת האקסודוס.

                                מנחים: דורית מרטין ויעקב וימןעיצוב התערוכה בכניסה לאולם: אלי עמיחי, דינה תבל ורותי אקר-אילון   

                        יוצר הסרט מקזבלנקה להמבורגיורם תבל       צילום באירוע: צילה גנות וחיים

                              * לצפייה בסירטון שצולם באירוע בבית הפלמ"ח  -  הקישו כאן   לצפייה במצגת מקזבלנקה להמבורג  - הקישו כאן

                         * לקריאת דבריו של ברוך תירוש (בוטרוס) איש הפלי"ם שהוא הקריא באירוע    הקישו כאן

                         * לקריאת דבריה של תמר פורת ביתו של מיכה פרי "גד"  -  הקישו כאן 

                         * כתבה בכתב העת הדיגיטאלי של הפדרציה העולמית של יהודי מרוקו לקריאה   -  הקישו כאן 

* 2 דצמבר 2021  -  כנס שני של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  במוזיאון ההעפלה וחיל הים, בחיפהבאירוע תואר סיפורם

                        של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: תא"ל אפרים סנה (מוקלט), שלמה מעין, עודד סורוקה, אריה איתמר, אלי קורקוס, יורם תבל, צבי חטקביץ ודינה תבל.

                                מנחה: ערן מוזס מנהל מוזיאון ההעפלה וחיל הים.

                                מקהלת אנשי"מ בניצוחו של של יוסי זייפרט שרה את המנון האקסודוס ושירי פלמ"ח.  צילום באירוע: צילה גנות

                       * לצפייה בסירטון שצולם באירוע במוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה  -  הקישו כאן 

* 14 דצמבר 2021  -  כנס שלישי של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  בתיכון מקיף ג', באשדודבאירוע תואר סיפורם

                        של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: תא"ל אפרים סנה (מוקלט), גילה שמעוני , עודד סורוקה, אריה איתמר, דורית תבל, יורם תבל.

                                מנחה: יצחק בן אסולין, תיכון מקיף ג', אשדוד.

                                מקהלה: בנות בית הספר;   צילום באירוע: צילה גנות

                       * לצפייה בסירטון שצולם באירוע בבבית ספר מקיף ג', באשדוד  -  הקישו כאן 

* 26 דצמבר 2021  -  כנס רביעי של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  במתנ"ס נהריה בשיתוף ארגון אח"יבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: תא"ל אפרים סנה (מוקלט), ד"ר צבי חטקביץ , עודד סורוקה, אריה איתמר, דדי אלימלך,  אפרת זיו-אביטוב.

                                מנחה: עודד סורוקה, מנכ"ל ארגון אח"י.

                                צילום באירוע: דוד נאור,   עריכת וידאו: צילה גנות

                       * לצפייה בסירטון שצולם באירוע במתנ"ס נהריה  -  הקישו כאן 

 

* 22 פברואר 2022  -  כנס חמישי של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  בבית ספר מקיף ז', אשדודבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: יפעת שרף, עומר לוי ,  אריה איתמר, יורם תבל,  דינה תבל.

                                מנחה: אלי זר.

                                מקהלה: בנות בית הספר;  נגינה: עודד אוחיון;  צילום ועריכת וידאו באירוע: צילה גנות;   בקרת סאונד: אילן לסקי

                       * לצפייה בסירטון שצולם בבית ספר מקיף ז', אשדוד  -  הקישו כאן 

* 13 מרס 2022  -  כנס שישי של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  בבית פיליפ מוריי, באילתבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: משה אזילאי, יצחק רוזמן ,  אריה איתמר, דורית מרטין.

                                מנחה: דורית מרטין.

                                מקהלה: להקת רוח דרומית בניצוח: יורם צדוק  אחראי טכני: שמואל אהרונוב;  צילום: עדה שרר;   עורך וידאו: אריה איתמר

                       * לצפייה בסירטון שצולם בבית פיליפ מוריי באילת  -  הקישו כאן 

* 6 אפריל 2022  -  כנס שביעי של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  במשמר השרוןבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: אלי ברק, יורם תבל ,  אריה איתמר, יהודה יהב רינה לובין-ברקאי.

                                מנחה: אלי ברק, מארחת מטעם הקיבוץ: רינה לובין-ברקאי

                                נגינת הימנון אקסודוס: יונתן פיינר ועומרי כהן ארגון ההפקה והצילום: יורם תבל;  תערוכה: רות אקר - איילון, עורך וידאו: אריה איתמר

                       * לצפייה בסירטון שצולם במשמר השרון  -  הקישו כאן 

* 4 מאי 2022  -  יום הזיכרון השנתי לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, באותו היום נערך טקס הזיכרון לנופלים ממעפילי האקסודוס.

                       * לצפייה במצגת וידאו   -  הקישו כאן 

* 9 מאי 2022  -  כנס שמיני של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  בקרית שמונהבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: עו"ד אביחי שטרן - ראש עירית קרית שמונה, חנה כהן - מעפילה, דינה תבל ,  אריה איתמר, אלעד קוז'יקרו

                                מנחה: אלעד קוז'יקרו , עורך מצגת: אריה איתמר

                       * לצפייה במצגת   -  הקישו כאן 

* 26 מאי 2022  -  כנס תשיעי של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  בגבעבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: ענת לוין - רכזת התרבות של גבע, יורם תבל - דור שני של חברי הקבוצה הצרפתית, ואריה איתמר

                                מנחה: ענת לוין , עורך מצגת: אריה איתמר, צילום ועריכת וידאו באירוע: צילה גנות;

                       * לצפייה בסירטון שצולם בגבע    -  הקישו כאן 

* 5 יוני 2022  -  כאן | חדשות - תאגיד השידור הישראלי סיפורם של שלושה ילדים בני שנתיים ועד שמונה וחצי שהיו מעפילים על

                        האקסודוס אברהם מלינק 8.5 שנים (מנור) אליעזר קריזלמן 2 שנים ומלכה (פלזנר) מוסקוביץ' 2 שנים. תמונות מאניית

                        המעפילים אקסודוס הפכו לרגעים אייקונים בסיפור העלייה לארץ ישראל. כתבתו של יובל אגסי מתוך חדשות חג השבועות 5.6.2022  

                       * לצפייה בכתבה  -  הקישו כאן 

* 28 יוני 2022  -  כנס מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  באמיריםבאירוע תואר סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון

                        אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                        ארגנו: מיכל תיאודור, רכזת התרבות של אמירים ואסתר שריר חברת אמירים ובתם של המעפילים שמואל ומרגלית דנן מ"הקבוצה הצרפתית"

                              השתתפו: צבי חטקביץ, אסתר שריר והאח שלה יוסף אבן-דנן, גילה דגן, דינה תבל, יורם יורם, אריה איתמר ועדה, שמואל עטיה מוועד הישוב

                              ואבי צ'פנירק - מנהל מח' החינוך של המועצה. בני הדור השלישי: עשהאל שריר - בנה של אסתר, ומרדכי אבן-דנן בנו של יוסף מנחה: יהודית בן צבי , 

                                צילום: דוד נאור; שירה: חבורת הזמר "רון הגליל" מראש פינה והסביבה בניצוחו של דני עמית, נגינהנגן הקלרניט - תום שבט זקס והגיטריסט - עודד שוב.

                        * לצפייה בסיכום האירוע באמירים    -  הקישו כאן 

                          * לצפייה בסרטון מהאירוע  -  הקישו כאן 

                     

* 14 יולי 2022  - כנס 75 שנה לאקסודוס בקבוץ גן שמואל. חלוקת מדלית 75 שנה לאקסודוס.

                        * לצפייה בכתבה אודות האירוע  -  הקישו כאן

                          * לצפייה בסרטון מהאירוע  -  הקישו כאן 

                     

* 17 יולי 2022  - כנס דוקו אקסודוס במוזיאון העפלה וחיל הים ובאותו היום חשיפת לוח הזיכרון לאקסודוס על חוף הים בחיפה.

                        ארגן את שני האירועים חבר צוות מורשת האקסודוס ד"ר צבי חטקביץ בשיתוף עם עיריית חיפה ומוזיאון העפלה וחיל הים. צילום ועריכת וידאו של טקס

                              חשיפת לוח הזיכרון - צילה גנות;

                         * לצפייה בכתבה אודות האירוע  -  הקישו כאן 

                           * לצפייה בסרטון מהאירוע  -  הקישו כאן 

* 14 ספטמבר 2022  -  כנס 16 של מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  במעיין צביבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית".

                              נשאו דברים: יורם תבל - דור שני של חברי הקבוצה הצרפתית, ואריה איתמר ילד מעפיל על האקסודוס.

                                מנחה: שמוליק חבר מעיין צביעורך מצגת: אריה איתמר, עריכת תערוכה והדרכה: דינה תבל;

                       

* 2 אוקטובר 2022  - (האירוע אמור היה להתקיים ב-7 בספטמבר 2022 ונדחה)  "כנס מספרי סיפורי האקסודוס",  במוזיאון חיל הים וההעפלה, בחיפה –

                          באירוע 5 ממעפילי האקסודוס סיפרו את סיפורם.

                         המעפילים הם: ציפי פורטנוי, אריה איתמר, אסתר רובינשטיין, שמואל גולן (הקריא את סיפור אביו) ורגינה לוי (בקטע וידאו מוקלט).

                               יוזם הפרויקט דר' צבי חטקביץ.  מנחה: גבי זוהר בן למעפילה שהייתה על האקסודוסעורך מצגת: אריה איתמר, צילום: דוד נאור מארגון עולי קפריסין. 

                               מארחים מטעם מוזיאון  העפלה: ערן מוזס מנהל המוזיאון, מדריכות: טל גרינברג ורויטל בוהם. 

                         * לצפייה בסרטון מהאירוע  -  הקישו כאן      תאור האירוע

* 15 נובמבר 2022  -  כנס מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג",  במחנה משה סנה, מחנה המעפילים בעתליתבאירוע תואר

                        סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית" וחולקו מדליות 75 לאירועי

                          האקסודוס, לאפרים סנה, זהבית רוטנברג, צילה גנות הצלמת הנאמנה של צוות המורשת ולעודד סרוקה  יו"ר עמותת

                          אח"י לערבות הדדית.

                              נשאו דברים: יורם תבל - דור שני של חברי הקבוצה הצרפתית, דינה תבל דור שני של חברי הקבוצה הצרפתית,  אריה איתמר ילד מעפיל על האקסודוס,

                              ד"ר אפרים סנה בנו של משה סנה מפקד ההגנה באירופה ויוזם שמה של אניית המעפילים יציאת אירופה תז"ז אקסודוס 1947 וד"ר צבי חטקביץ עובר על

                              האנייה והוגה מדלייה 75 שנה לאירוע האקסודוס.

                                מנחה: זהבית רוטנברג מנהלת מחנה המעפילים בעתליתעורך מצגת: אריה איתמר, עריכת תערוכה והדרכה: דינה תבל;  שירה ונגינה:  מקהלת הארגון                                          הבריטי  "לגשר על הפער" , צילום : צילה גנות ודוד נאור.

                         * לצפייה בסרטון מהאירוע  -  הקישו כאן      תאור האירוע

מסע מעפילי האקסודוס נחישותם וגבורתם בדרך ממחנות העקורים שבאירופה לארץ ישראל חזרה לגרמניה ושוב חזרה לארץ ישראל בעליה ד' לאחר הכ"ט בנובמבר 1947 היה אירוע מכונן בחיי העם היהודי ומדינת ישראל. אירוע שכזה נחקק בתולדות העם והאומות לפחות כפי שנחקקה

ה- EXODUS , יציאת מצרים בימי משה רבנו. עם גדול ורב העוקר עצמו מעבדות השמדה (כל הבן הילוד ...) ורדיפות ושב לעמוד על נפשו בארץ אבותיו היא ארץ ישראל. את יציאת מצרים העם היהודי מזכיר כל שנה בפסח, מזה דורות. את "יציאת אירופה תש"ז - EXODUD 1947 ", העם ובעיקר המעפילים שעדין בחיים ובני משפחותיהם אמנם זוכרים כל יום ומאידך פעם בכמה שנים לפחות מעלים את האירוע על נס בכל דרך אפשרית, קבל עם ועדה, למודעות הציבור.  כך קרה בשנים 1958 ,  1978  , 1997 ,  2007, 2015 ועוד, משפחות מעפילי האקסודוס התכנסו להנציח את מורשת הגבורה של בני משפחותיהם. להלן מועדי האזכור שהתקיימו במשך השנים:- (יש להקיש על התאריכים המצויינים מטה)
אירועים שהתקיימו בין התאריכים:-


                                                                                        1                                                                 2

1958 ועד ספטמבר 2016  ;  6 ביולי 2017 ועד 24 באפריל 2019  ;  6 במאי 2019 ועד 20 בספטמבר 2021  ;

                                         3                                             4

23 ספטמבר 2021 ועד 25 ינואר 2023    27 ינואר 2023 - 
 

* 15 דצמבר 2022  - כנס מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג", בקבוץ רעים. באירוע תואר סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי צפון

                        אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית"

                            נשאו דברים: זהר גת - רכזת התרבות של קבוץ רעים, יורם תבל - דור שני של חברי הקבוצה הצרפתית, ואריה איתמר, סיכם דניאל לוי מצות מורשת האקסודוס.

                                מנחה: זהר גת, עורך מצגת: אריה איתמר, עריכת תערוכה והדרכה: דינה תבל;

                       * לצפייה בסיכום האירוע שכתבה גילה דגן    -  הקישו כאן

* 25 ינואר 2023  - כנס מעפילי האקסודוס בנושא "מקזבלנקה להמבורג", בבית הלוחם בחיפה. באירוע תואר סיפורם של קבוצת המעפילים יוצאי

                       צפון אפריקה שהפליגו על האקסודוס, "הקבוצה הצרפתית"

                            נשאו דברים: לימור פורת - מנהל אגף התרבות של בית הלוחם, דינה תבל - דור שני של חברי הקבוצה הצרפתית, ואריה איתמר, סיכם צבי חטקביץ מצות מורשת

                            האקסודוס.

                                מנחים: אריה איתמר ודינה תבל, עורך מצגת: אריה איתמר, עריכת תערוכה והדרכה: דינה תבל; קטעי נגינה דינה תבל

                   

תמונות וסירטונים מאירועי האזכור

<  חזור ...                           הצג עוד ...>
 

bottom of page