top of page

אקסודוס 1947> אירגוני הבריחה והעפלה

משפחת אריה איתמר

MAP

"הבריחה והעפלה" של אריה איתמר ומשפחתו שהעפיל על האקסודוס כילד צעיר.

הסרטון צולם על ידי עמותת מורשת הבריחה, נינה אלעזר מראיינת ועימנואל בהט צלם.

מפת הבריחה והעפלה של המעפיל אריה איתמר ומשפחתו בין השנים 1941 - 1947

המפה אינטראקטיבית בהקשה על הבועיות הכחולות מועברים למקומות המדוייקים על גבי מפת גוגל

באור למסלולי הבריחה והעפלה המתוארים במפה

קטע הבריחה הסופי של משפחת המעפיל אריה איתמר המתאר מסע רגלי של 300 ק"מ לאורך הגבול בין פולין לאיזור הכיבוש  הרוסי

בגרמניה. התנועה בשטח פולין נעשתה במטרה להתרחק ממגע עם כוחות הרוסיים שבגרמניה, מחשש להתפס ולהשלח חזרה לרוסיה שממנה הם נמצאו בבריחה מזה מספר חודשים. הכניסה לגרמניה נעשית באיזור הכיבוש האמריקאי סמוך לגבול האוסטרי בעיירה איינרינג - Ainring .

bottom of page